Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, wyd. 1

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Jan Bień
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
60,64 zł

Oprawa: twarda, Format:  cm, Stron: 420, 2011 r., rys. 758, tabl. 58

Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.

Odbiorcy książki: stenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.

Spis treści:
Od autora 
Wykaz oznaczeń i skrótów 
1. Wprowadzenie 
1.1. Patologia obiektów mostowych i geriatria techniczna 
1.2. Obiekty mostowe jako elementy infrastruktury transportowej 
1.2.1. Klasyfikacja obiektów mostowych 
1.2.2. Infrastruktura mostowa w Europie 
1.2.3. Infrastruktura mostowa w Polsce 
2. Klasyfikacja uszkodzeń obiektów mostowych 
2.1. Uszkodzenia, awarie i katastrofy obiektów mostowych 
2.2. Uszkodzenia a strategie gospodarowania infrastrukturą mostową 
2.3. Jakościowa klasyfikacja uszkodzeń 
2.3.1. Kryteria i zasady klasyfikacji uszkodzeń 
2.3.2. Deformacje 
2.3.3. Destrukcja materiału 
2.3.4. Ubytki materiału 
2.3.5. Utrata ciągłości materiału 
2.3.6. Zanieczyszczenia 
2.3.7. Zmiany położenia 
2.4. Uszkodzenia jako efekty procesów degradacji 
2.4.1. Procesy degradacji 
2.4.2. Stymulatory degradacji 
2.4.3. Mechanizmy degradacji 
2.4.4. Mechanizmy degradacji a materiały konstrukcyjne 
3. Diagnostyka obiektów mostowych 
3.1. Źródła informacji o stanie obiektów 
3.2. Klasyfikacja metod badań diagnostycznych 
3.3. Technologie fizyczne w diagnostyce obiektów mostowych 
3.3.1. Metody optyczne i termograficzne 
3.3.2. Metody radiologiczne 
3.3.3. Metody akustyczne 
3.3.4. Metody elektromagnetyczne 
3.3.5. Bezpośrednie metody badań cech fizycznych 
3.4. Technologie chemiczne w diagnostyce obiektów mostowych 
3.4.1. Klasyfikacja metod badań chemicznych 
3.4.2. Metody jakościowej analizy chemicznej 
3.4.3. Metody ilościowej analizy chemicznej 
3.5. Technologie biologiczne w diagnostyce obiektów mostowych 
3.5.1. Klasyfikacja metod badań biologicznych 
3.5.2. Metody makroskopowe 
3.5.3. Metody mikroskopowe 
3.5.4. Metody hodowlane 
3.6. Badania obiektów mostowych pod obciążeniami 
3.6.1. Klasyfikacja rodzajów badań 
3.6.2. Techniki pomiarowe 
3.6.3. Badania pod obciążeniami statycznymi 
3.6.4. Badania pod obciążeniami dynamicznymi 
3.6.5. Monitorowanie stanu obiektów mostowych
4. Uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 
4.1. Mechanizmy i procesy degradacji betonowych konstrukcji mostowych 
4.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 
4.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 
4.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 
4.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 
4.1.5. Procesy degradacji posadowienia 
4.2. Typowe uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 
4.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń betonowych konstrukcji mostowych 
4.2.2. Deformacje 
4.2.3. Destrukcja materiału 
4.2.4. Ubytki materiału 
4.2.5. Utrata ciągłości materiału 
4.2.6. Zanieczyszczenia 
4.2.7. Zmiany położenia 
4.3. Diagnostyka betonowych konstrukcji mostowych 
5. Uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 
5.1. Mechanizmy i procesy degradacji stalowych konstrukcji mostowych 
5.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia stalowych
konstrukcji mostowych 
5.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 
5.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 
5.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 
5.1.5. Procesy degradacji posadowienia 
5.2. Typowe uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 
5.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych 
5.2.2. Deformacje 
5.2.3. Destrukcja materiału 
5.2.4. Ubytki materiału 
5.2.5. Utrata ciągłości materiału 
5.2.6. Zanieczyszczenia 
5.2.7. Zmiany położenia 
5.3. Diagnostyka stalowych konstrukcji mostowych 
6. Uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 
6.1. Mechanizmy i procesy degradacji murowanych konstrukcji mostowych 
6.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 
6.1.2. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 
6.1.3. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 
6.1.4. Procesy degradacji posadowienia 
6.2. Typowe uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 
6.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń murowanych konstrukcji mostowych 
6.2.2. Deformacje 
6.2.3. Destrukcja materiału 
6.2.4. Ubytki materiału 
6.2.5. Utrata ciągłości materiału 
6.2.6. Zanieczyszczenia 
6.2.7. Zmiany położenia 
6.3. Diagnostyka murowanych konstrukcji mostowych 
7. Uszkodzenia łożysk i wyposażenia 
7.1. Procesy degradacji i klasyfikacja uszkodzeń 
7.2. Uszkodzenia łożysk 
7.2.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 
7.2.2. Deformacje 
7.2.3. Destrukcja materiału 
7.2.4. Ubytki materiału 
7.2.5. Utrata ciągłości materiału 
7.2.6. Zanieczyszczenia 
7.2.7. Zmiany położenia 
7.3. Uszkodzenia nawierzchni 
7.3.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 
7.3.2. Nawierzchnie drogowe 
7.3.3. Nawierzchnie tramwajowe 
7.3.4. Nawierzchnie kolejowe 
7.3.5. Nawierzchnie chodników 
7.4. Uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych 
7.5. Uszkodzenia systemu odwodnienia 
7.6. Uszkodzenia elementów zabezpieczenia ruchu 
7.7. Uszkodzenia urządzeń rewizyjnych 
7.8. Uszkodzenia nasypów 
7.9. Uszkodzenia urządzeń obcych 
7.10. Uszkodzenia innych elementów wyposażenia 
8. Modelowanie obiektów w systemach zarządzania infrastrukturą mostową 
8.1. Metodyka numerycznego modelowania obiektów mostowych 
8.2. Modele geometrii obiektów mostowych 
8.3. Modelowanie uszkodzeń 
8.3.1. Komponenty modelu uszkodzeń 
8.3.2. Numeryczna reprezentacja uszkodzeń 
8.4. Strategie modelowania obiektów mostowych z uszkodzeniami 
8.4.1. Modele geometrii typu E0 
8.4.2. Modele geometrii typu E1 
8.4.3. Modele geometrii typu E2 
8.4.4. Modele geometrii typu E3 
8.4.5. Dobór modelu geometrii 
9. Ocena kondycji obiektów mostowych z uszkodzeniami 
9.1. Wpływ uszkodzeń na kondycję obiektów mostowych 
9.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie kondycji obiektów mostowych 
9.3. Ewolucja systemów wspomagających ocenę kondycji obiektów mostowych 
9.4. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych 
9.4.1. Kryteria i metody oceny stanu technicznego obiektów mostowych 
9.4.2. Procedury oceny stanu technicznego obiektów mostowych w Polsce 
9.4.3. Narzędzia ekspertowe w ocenie stanu technicznego obiektów mostowych 
9.5. Ocena przydatności użytkowej obiektów mostowych 
9.5.1. Kryteria i metody oceny przydatności użytkowej obiektów mostowych 
9.5.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie przydatności użytkowej obiektów mostowych 
9.6. Wpływ uszkodzeń na estetykę obiektów mostowych 
9.7. Kompleksowa ocena kondycji obiektów mostowych 
Literatura 
Podstawowe terminy i ich definicje 
Autorzy ostępnionych zdjęć 
Skorowidz