Użytkowe betony konstrukcyjne. Modele kształtowania struktury i właściwości

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWN
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 59,00 zł

ISBN 978-83-01-20033-6

Okładka: miękka, Format: 15x23,5 cm, Stron: 166, 2018 r.

W książce zawarto obszerny materiał wskazujący na możliwość takiego zaprojektowania mieszanki betonowej jako materiału wyjściowego do wykonania betonów, których właściwości można kształtować już na etapie uzyskania informacji o ich przeznaczeniu i warunkach w jakich mogą być eksploatowane.
Autor skonstruował matematyczny model kształtowania struktury betonu w powiązaniu z jego późniejszymi właściwościami eksploatacyjnymi, bazując na doświadczalnych cechach komponentów oraz wielkości ich ziału w mieszance betonowej. Jest to kompleksowe ujęcie problemu, znacznie bardziej rygorystyczne w stosunku do innych teorii i publikacji o tożsamej i pokrewnej tematyce.


Na podstawie zbudowanego modelu owodniono, iż wzrost wytrzymałości betonu możliwy jest do uzyskania w wyniku zastosowania wyższej aktywności cementu w mieszance betonowej, przy niezmienionej aktywności spoiwa. Z podanego modelu wynika, iż betony o jednakowej wytrzymałości, lecz niższym stosunku wodno-cementowym są zdecydowanie szczelniejsze, dlatego wykazują mniejszy skurcz i są bardziej odporne na wpływ agresywnych czynników atmosferycznych.
Zbudowany model opisu wytrzymałości betonu uzasadnia potrzebę zastosowania metody projektowania składu mieszanki, w której w większym stopniu uwzględnione zostaną doświadczalnie wyznaczone cechy jakościowe składników. Pozwala to na stworzenie realnych możliwości racjonalnego wykorzystania materiałów w projektowaniu betonów o z góry określonych cechach wytrzymałościowych i trwałości.


Monografia przeznaczona jest dla inżynierów z zakresu konstrukcji betonowych, technologów betonu, stentów I i II stopnia stiów dziennych i zaocznych, a zwłaszcza słuchaczy III stopnia stiów doktoranckich kierunku budownictwo oraz pracowników naukowych uczelni jak również instytutów badawczych.