Vademecum Prawne Geodety

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Gall
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 140,00 zł

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 1034, 2010 rok, ., okazyjna cena ostatni egzemplarz!

"Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych.

W stosunku do ostatniego wydania zmianie uległo około 70% objętości książki. Szerszym zmianom uległy zwłaszcza zamieszczone w publikacji ustawy. Oprócz dotychczasowej zawartości, w nowej edycji znajdą Państwo m.in. ujednoliconą treść ustaw:
– ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej,
– ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
oraz zmienione rozporządzenia:
– rozporządzenie MSWiA w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”,
– rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii,
– rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

Pierwsza część Vademecum zawiera zestawienie przepisów prawnych, w formie wykazu tematycznego. Wszystkie akty w ramach swoich kategorii zostały ułożone alfabetycznie, co bardzo ułatwia wyszukiwanie. W zestawieniu znalazły się również aktualne informacje dotyczące przepisów technicznych, w ramach których uwzględniono rzadko poruszaną tematykę specyfikacji technicznych.

Druga część to obszerny zbiór ustaw i aktów wykonawczych z zakresu problemów ogólnie i bezpośrednio związanych z geodezją. W tej części znajdują się przepisy z zakresu prawa administracyjnego, służby geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, przepisów technicznych, prawa cywilnego (prawo rzeczowe, wybrane aspekty z zakresu zobowiązań), gospodarki nieruchomościami, scalania i wymiany gruntów, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony gruntów, dróg publicznych, prawa wodnego, górnictwa, ochrony informacji niejawnych i zamówień publicznych.

 Przy opracowaniu publikacji wzięte zostały pod uwagę pytania obowiązujące na egzaminach na uprawnienia geodezyjne opublikowane na internetowej stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.