Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

VOB - znormalizowane zasady zlecania i wykonawstwa robót budowlanych. Część B

Wydawnictwo: Polcen
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 19x18 cm, Stron: 55, 2002 r.


 
VOB to znormalizowane zasady zlecania i wykonawstwa robót budowlanych, opracowane przez DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Tworzą miarodajną podstawę umów o dzieło i składają się z trzech odrębnych części:

Część A Dotyczy przyznania zamówienia na świadczenia budowlane od momentu przetargu do momentu zielenia przybicia 
Część B Zawiera ogólne warunki umowy o wykonanie usług budowlanych. Obejmuje okres od momentu zawarcia umowy poprzez wykonanie aż po odbiór, rozliczenie, zapłatę i rękojmię 
Część C Zawiera ogólne warunki techniczne o roboty budowlane (ATV), ich przedmiot stanowią różne normy DIN (Niemiecki Instytut Norm, Berlin) VOB reguluje wszystkie etapy budowy od zawarcia umowy do rozliczenia, zabezpieczenia i ewentualnych sporów: § 1 Rodzaj i zakres świadczenia § 2 Wynagrodzenie § 3 Dokumentacja wykonawcza § 4 Realizacja § 5 Terminy wykonania robót § 6 Przeszkody i przerwy w wykonywaniu robót § 7 Podział ryzyka § 8 Wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę § 9 Wypowiedzenie umowy przez zleceniobiorcę § 10 Odpowiedzialność cywilna stron umowy § 11 Kara umowna § 12 Odbiór § 13 Roszczenia z tytułu wad § 14 Rozliczenie § 15 Roboty rozliczane na podstawie stawki godzinowej § 16 Zapłata § 17 Złożenie zabezpieczenia § 18 Spory VOB/B nie jest wprawdzie ustawą, jednakże w sektorze budownictwa i branż pokrewnych stosowana jest w przypadku 99% umów o dzieło oraz stanowi wiążącą podstawę umów w zamówieniach publicznych