WARUNKI TECHNICZNE dla budynków i ich usytuowania. Przepisy z komentarzem i 180 rysunkami

ISBN 978-83-64795-17-6
Oprawa
miękka, Format 17x24 cm, Stron 586, 2017 r.

stan prawny: 1 stycznia 2017 r.
przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (180 rysunków)

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

Dlaczego warto mieć ten poradnik?
Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany 180 rysunkami (w tym 10 nowymi). Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm oraz 9 Eurokodów) oraz 6 aneksów dodanych przez autorów, rozszerzających komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana. Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, gdyż jego stosowanie, na co mocny nacisk kładą w komentarzu autorzy, ma charakter obligatoryjny.

Dodatkowo w porównaniu do wydania poprzedniego publikacja ta zawiera 3 aneksy dotyczące m.in.:

 utrzymania dachów w porze zimowej, omawiający szczegółowo przepisy dotyczące problemu odśnieżania dachów w zimie,
-  określenia właściwej szerokości miejsc parkingowych w garażach,
-  zastosowania dźwigów w garażach,
-  omówienie obowiązujących przepisów dotyczących budowy tzw. garaży zmechanizowanych.