Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2014 + Dodatek specjalistyczny

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 562=20 stron, wyd. 10 z 2014 r., stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.


Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo- -graficzny (170 rysunków) wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do książki dołączono dodatek specjalistyczny nt. „Efektywności energetycznej w budownictwie”, w którym autor dr inż. Robert Geryło komentuje opisowo i graficznie nowe podstawowe wymagania techniczne dla budynków projektowanych, budowanych i przebudowywanych po 1 stycznia 2014 r. w zakresie oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, a także właściwości cieplnych zastosowanych wyrobów budowlanych. Znajomość przepisów rozporządzenia jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy podkreślić, że: Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki. Budynki o niemal zerowym wykorzystaniu energii powinny się charakteryzować jej małym zapotrzebudowaniem, które powinno być zaspokojone w wysokim stopniu ze źródeł odnawialnych. Jest niezbędny do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.