WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 wyd. 13 + Suplement z 2020 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 169,00 zł
  • Niedostępny

ISBN 978-83-64795-45-9

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: ok. 600, 2019 r. 
stan prawny: 1 stycznia 2019 r. + Suplement z 2020 r. zawierający zmiany rozporządzenia - stan prawny na dzień 19 października 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)


przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (ok. 210 rysunków, w tym 6 nowych)

Planowany termin wydania: II kwartał 2019 r.

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
autorzy: architekt Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski

nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

 

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i 9 grudnia 2018 r. ogłoszone w  Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania 

 

Dlaczego warto mieć ten poradnik?

  • Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami (w tym 6 nowymi). Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów) oraz 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana (w tym nowy Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany).
  • Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stentów oraz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, gdyż jego stosowanie, na co mocny nacisk kładą w komentarzu autorzy, ma charakter obligatoryjny.

W niniejszym wydaniu autorzy rozbudowali komentarz dotyczący mieszkań w budynkach wielorodzinnych i związanych z nimi wymagań (Dział III, rozdział 7). Omówili nowe kwestie związane z lokalizacją pralki w mieszkaniu oraz zagadnienie projektowania łazienek (co zobrazowano nowymi rysunkami). Pojawił się też temat projektowania aneksów kuchennych w pokojach dziennych. Istotną omówioną zmianą jest również określenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania na 25 m2 oraz odstąpienie od określania minimalnej powierzchni pomieszczeń w mieszkaniu.

Autorzy precyzyjnie omawiają również zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie z rocznym opóźnieniem w stosunku do pozostałych, czyli z początkiem 2019 r. (Dział III, rozdział 10, § 104). Dotyczy to szerokości dróg manewrowych oraz wymiarów stanowisk postojowych na parkingach i w garażach.