Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 wyd. 14.

Wydawnictwo: Polcen
Autor: Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
189,00 zł

ISBN 978-83-64795-61-9

Oprawa: broszurowa, Format: B5, Stron: 588, ok. 200 rysunków, 2021 r.

stan prawny na dzień 1 stycznia 2021 

 

KOMENTARZ z ok. 200 rysunkami

 

autorzy: architekt Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski

Suplementy: dr inż. Jerzy Dylewski i dr Leszek Piekarczyk

nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

 

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

 

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy  (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką) , które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608) i 25 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351). 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania 

Dlaczego warto mieć ten poradnik?

  • Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami. Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów) oraz 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana (w tym nowy Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany).
  • Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, studentów oraz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, gdyż jego stosowanie, na co mocny nacisk kładą w komentarzu autorzy, ma charakter obligatoryjny.