Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót. Drewniane budownictwo szkieletowe

Wydawnictwo: CBS
Autor: Wojciech Nitka
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: 17x23 cm, Stron: 93, 2015 r.

 

Przedmowa

W naszym kraju wciąż brakuje krajowych norm i przepisów dla drewnianego budownictwa  szkieletowego. Powyższa sytuacja sprawia, że budownictwo szkieletowe przez wielu wykonawców traktowane jest w sposób dowolny, nie zawsze zgodny nawet z podstawowymi wymogami stawianymi technologii; wciąż można spotkać wykonawców stawiających domy z drewna surowego, domy bez zabezpieczenia konstrukcji czy też izolacji cieplnej przed wilgocią itp. To z tego powodu drewniane budownictwo szkieletowe wśród wielu inwestorów, nie cieszy się dobrą opinią, taką, na jaką powinno zasługiwać. A przecież to jedyna technologia pozwalająca w szybki sposób budować domy energooszczędne i domy pasywne.

Brak krajowych norm i przepisów dla drewnianego budownictwa  szkieletowego, wpływa na złą opinię o budownictwie drewnianym, a zła opinia sprawia, że technologia ta nie rozwija się, zaś ilość domów stawianych w tej technologii rośnie w bardzo małym tempie.

Polska posiada wielowiekowe tradycje budownictwa drewnianego. Wystarczy wspomnieć grodzisko w Biskupinie, liczne kościoły na terenie całego kraju, budownictwo Podlasia, Polesia czy okolic Podhala nie wspominając już o architekturze w stylu „świdermajer”.  Cała Polska niegdyś drewnem stała.

Dzisiaj budownictwo drewniane traktowane jest jako gorsze. A przecież to budownictwo ekologiczne, energooszczędne, budownictwo wznoszone z materiałów odnawialnych, wpływające na ochronę klimatu.

Niniejsza publikacja po raz pierwszy w naszym kraju przedstawia usystematyzowane warunki techniczne wykonywania i odbioru robót dla domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Opracowania tych warunków podjęło się Stowarzyszenie Dom Drewniany, które od ponad dziesięciu lat, promując budownictwo drewniane, stawia na ciągłe podnoszenie jakości budowanych domów.

To dzięki firmom wykonawczym zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dom Drewniany i ich wieloletniemu doświadczeniu w zakresie budowy domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej ta publikacja mogła powstać.

Przy braku krajowych norm i standardów, niniejsze „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót dla drewnianego budownictwa szkieletowego” powinny stanowić podstawę prawidłowej realizacji drewnianego budownictwa szkieletowego przez firmy wykonawcze, a także stanowić podstawę do weryfikacji realizowanych bów przez inspektorów nadzoru.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót dla domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej powinny stanowić podstawę przy zawieraniu umów pomiędzy inwestorem a firmą wykonawczą. Pod względem prawnym powinny stanowić integralną część umowy. Pod względem rzeczowym – prawidłowego i rzetelnego wykonania budynku, jaką gwarantuje wykonawca będący członkiem Stowarzyszenia Dom Drewniany.

Obecnie „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót dla drewnianego budownictwa szkieletowego” są podstawą działania firm wykonawczych będących członkami Stowarzyszenia Dom Drewniany.

W przyszłości, wraz z rozpowszechnieniem niniejszej publikacji, powinna ona stanowić podstawę działania tych firm wykonawczych, które chcą podnosić jakość swoich domów, realizując drewniane budownictwo szkieletowe zgodnie z wymaganiami techniczno-montażowymi stawianymi technologii.

 

 Spis treści:

1. Wstęp

1.2. Terminy i definicje

2. Projekt budowlany

3. Materiały budowlane

3.1. Drewno i drewnopochodne materiały konstrukcyjne

3.2. Płyty drewnopochodne

3.3. Belki stalowe

3.4. Okładziny z płyt gipsowych

3.5. Łączniki do drewna

3.6. Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych

3.7. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

3.8. Materiały izolacji cieplnej

3.9. Izolacje akustyczne

4. Wykonywanie posadowienia budynku

5. Wykonywanie elementów konstrukcji budynku

5.1. Podwalina

5.2. Strop nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą

5.3. Ściany zewnętrzne

5.4. Ściany wewnętrzne

5.5. Otwory okienne i drzwiowe

5.6. Strop międzykondygnacyjny

5.7. Dach

6. Wykonywanie poszycia stropów, ścian i dachu

6.1. Poszycie stropu

6.2. Poszycie ścian

6.3. Poszycie dachu

7. Ochrona budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza

7.1. Ochrona budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z zewnątrz

7.2. Stolarka okienna i drzwiowa

7.3. Ochrona budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z wewnątrz

8. Wykonywanie izolacji cieplnej przegród zewnętrznych

8.1. Izolacja cieplna stropu nad pustką podpodłogową

8.2. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych

8.3. Izolacja cieplna dachu i stropodachu

9. Wykonywanie izolacji akustycznej

9.1. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji akustycznej stropów

9.2. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji akustycznej ścian zewnętrznych

9.3. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji akustycznej ścian wewnętrznych

10. Bezpieczeństwo pożarowe

11. Kontrola drewnianej konstrukcji budynku

12. Kontrola robót

12.1. Zakres kontroli robót stanu zerowego

12.2. Zakres kontroli robót stanu surowego otwartego

12.3. Zakres kontroli robót stanu surowego zamkniętego

12.4. Zakres kontroli robót stanu deweloperskiego

12.5. Zakres kontroli robót stanu „pod klucz”

12.6. Ograniczenia w zakresie kontroli budynku

12.7. Ograniczenia w zakresie działania kontrolującego

13. Bibliografia

Ustawy i rozporządzenia

Europejskie Aprobaty Techniczne

Instrukcje ITB

Normy

Literatura

Załącznik.

Zakres robót poszczególnych etapów budowy domu o drewnianej konstrukcji szkieletowej

Z.1. Etapy budowy i odpowiadający im zakres robót

Z.2. Stan zerowy

Z.3. Stan surowy otwarty

Z.4. Stan surowy zamknięty

Z.6. Stan „pod klucz”