Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Water in the Townscape, Volume 2

Autor: pod red. Anna Januchta-Szostak
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 171, 2009 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe, książka w języku angielskim 

Ożywcza silą wody jest motorem napędowym rozwoju obszarów nadbrzeżnych miast, sposobem poprawy jakości przestrzeni publicznych i wzmacniania ekosystemu miasta. Styk miasta i wody jest również obszarem licznych konfliktów wynikających z konieczności ochrony przestrzeni zurbanizowanych przed zagrożeniami ze strony wody oraz ochrony zasobów wodnych przed negatywnym oddziaływaniem miasta. Niniejsza publikacja jest wynikiem naukowej debaty na temat możliwości wykorzystania potencjału wody w kształtowaniu krajobrazu miasta na różnych poziomach planowania i projektowania uwzględniających kulturowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze aspekty zrównoważonych relacji między miastem a wodą w ramach następujących grup tematycznych:

1. Rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych
2. Woda jako element przestrzeni publicznych miasta
3. Kultura akwatyczna w architekturze i zrównoważonym planowaniu.
 
Contents:
I. Water as an Identity-Creation Faktor
Water - the Status Symbol within the Cities and Architecture. Woda symbol statusu w urbanistyce i architekturze - Teresa Bardzińska Bonenberg
 
Water in Rownscape and in Citiscape - the Great and a Plural Form. Woda w krajobrazie miast małych i dużych - wielki i wieloraki czynnik - Wojciech Kosiński
 
Veneration of Water as Determinant of Riverfront Spatial Form. Poszanowanie wody jako determinanta formy przestrzennej frontów rzecznych - Amitabh Verma
 
Milano's Navigli, Urban Landscape and Identity. System kanałów Navigli w Mediolanie - krajobraz miejski a tożsamość - Marco Lucchini
 
Assesment of the the Potential Created by the River Landscape for the Forming. Identity of Port City (based on the example of Szczecin). Ocena znaczenia potencjału krajobrazu rzecznego dla budowy tożsamości miasta portowego na przykładzie Szczecina - Magdalena Czalczyńska-Podolska, Eliza Sochacka-Sulkowska
 
II. Revitalisation of Urban Waterfronts
Porto Antico Genoa - Project by Enzo Piano - Waterfront Revitalisation. Case Sty. Porto Antico w Genui - projekt rewitalizacji genneńskiego wybrzeża autorstwa Renzo Piano - Agata Bonenberg
 
The Public Space of the River on the River on Example of the Warta Valley in Poznań. Przestrzeń publiczna rzeki na przykładzie doliny wart w Poznaniu - Anna Januchta Szostak
 
Hydraulic Factors Conditioning the Reconstruction of the Chwaliszewo. Meander in the Poznań Waterways System. Uwarunkowania hydrauliczne rekonstrukcji Zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego - Tomasz Kależa, Ireneusz Laks, Paweł Zawadzki
 
Considering the Importance of water Dynamics in Sustaimable Planning. Znaczenie dynamiki wody w zrównoważonym planowaniu - Oscar Herrera Granados
 
III. Aquatic Culture in Sustainable Town Planning and Archiecture
Designing with Rainwater. Projektowanie z uwzględnieniem wykorzystania wody deszczowej - Karl H.C. Lwig
 
Waterproof and Water-friendly Settlements. Osiedla wodoodporne i przyjazne wodzie - Gijs van den Boomen
 
Hydraulic Consequences of Urbanization. Hydrauliczne konsekwencje urbanizacji - Piotr Kowalczak, Anna Wysoczańska
 
Methods of Small Retention Applying in the Urban Areas. Metody małej retencji na obszarach zurbanizowanych - Piotr Kowalczak, Krzysztof Janku
 
Modern Solutions in Water Collection Irrigation. Circulation and Cooling in County House 2 - CH2- Melbourne, Australia. Nowoczesne rozwiązania w zakresie obiegu wody, jej pozyskiwania, ochładzania i wykorzystania w budynku County House 2 - CH2- Melbourne, Australia - Piotr Zierke
 
Water as an Element of City Public Space. Woda jako element miejskiej przestrzeni publiczne - Justyna Kobylarczyk