Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Węzły drogowe i autostradowe

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: pod red. prof. Ryszarda Krystka
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
74,00 zł

ISBN 978-83-206-1675-0

Oprawa: twarda, Format:  B5, Stron: 508, 2008 r.

Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych, zawierająch szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań i sposobów organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo. Przedstawiono także szczegółowy opis podstawowych rozwiązań kolejnych grup węzłów, ilustrując je zdjęciami obiektów wykonanych w kraju i za granicą. Omówiono także zasady organizacji ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej w obszarze węzłów, wybrane problemy projektowania węzłów oraz zasady oceny i wyboru wariantów.
 
Drugie wydanie rozszerzono o nowe rozdziały omawiające inteligentne systemy transportowe ITS oraz nowoczesne techniki komputerowego projektowania geometrycznego. Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych – specjalności drogowe i urbanistyczne, słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie drogownictwa, inżynierii ruchu i urbanistyki, pracowników biur projektowych i administracji drogowej oraz policyjnych służb ruchu drogowego.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wiadomości ogólne


2. Klasyfikacja węzłów i łącznic
 
2.1. Międzynarodowa klasyfikacja węzłów
2.2. Klasyfikacja polska według Warunków Technicznych
2.3. Inne klasyfikacje węzłów
2.3.1. Klasyfikacja amerykańska według
2.3.2. Klasyfikacja angielska według TD
2.3.3. Klasyfikacja niemiecka według Krassera
2.4. Szczegółowa klasyfikacja węzłów
2.4.1. Punkty kolizji
2.4.2. Rozmieszczenie jezdni krzyżujących się dróg
2.4.3. Kąt skrzyżowania dróg
2.4.4. Klasyfikacja łącznic
2.4.5. Klasyfikacja manewrów na węźle
2.4.6. Klasyfikacja schematów węzłów

3. Geometryczne elementy węzłów
 
3.1. Podział węzła na elementy

3.2. Drogi główne w obszarze węzła
3.3. Zasady geometrycznego kształtowania zjazdów i wjazdów na drogę główną
3.3.1. Zjazdy z drogi głównej
3.3.2. Wjazdy na drogę główną
3.3.3. Lokalizacja wjazdów i zjazdów
3.4. Zasady geometrycznego kształtowania łącznic
3.4.1. Prędkość projektowa łącznic
3.4.2. Przekroje poprzeczne dróg łącznikowych
3.4.3. Formy geometryczne łącznic
3.4.4. Pasy wyłączania
3.4.5. Pasy włączania
3.4.6. Profile podłużne łącznic
3.4.7. Wjazdy i zjazdy z łącznic
3.5. Drogi zbiorczo-rozdzielcze
3.6. Odcinki przeplatania
3.7. Rozploty i sploty jezdni głównych
3.8. Skrzyżowania łącznic z drogami ogólnodostępnymi

4. Ruch pojazdów w obszarze węzła
 
4.1. Wprowadzenie

4.2. Charakterystyka ruchu na węźle
4.2.1. Natężenie ruchu w obszarze węzła
4.2.2. Ruch w strefach rozdzielania się potoków
4.2.3. Ruch w strefach łączenia się potoków
4.2.4. Ruch w strefach przeplatania
4.3. Przepustowość elementów węzła
4.3.1. Zjazdy
4.3.2. Wjazdy
4.3.3. Obszary przeplatania
4.3.4. Drogi łącznikowe

5. Bezpieczeństwo ruchu na węzłach
 
5.1. Wprowadzenie

5.2. Wpływ lokalizacji i typów węzłów na bezpieczeństwo
5.3. Elementy węzłów
5.3.1. Jezdnie główne
5.3.2. Łącznice
5.3.3. Inne elementy
5.4. Skrzyżowania
5.4.1. Relacje konfliktowe
5.4.2. Geometria i organizacja ruchu
5.4.3. Złe kierunki ruchu
5.4.4. Przejścia dla pieszych
5.5. Oznakowanie i sterowanie ruchem
5.6. Oświetlenie i stan nawierzchni
5.7. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na węzłach
5.7.1. Wstęp
5.7.2. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu
5.7.3. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
5.7.4. Przeglądy węzłów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego
5.7.5. Automatyczna identyfikacja i zarządzanie zdarzeniami na węźle
5.8. Podsumowanie

6. Węzły grupy A
 
6.1. Rozważania ogólne o węzłach grupy A

6.2. Węzły czterowlotowe typu koniczyna
6.2.1. Węzeł koniczyna klasyczna
6.2.2. Węzeł koniczyna z jedną łącznicą półbezpoœrednią
6.2.3. Węzły z dwiema łącznicami półpoœrednimi lub bezpoœrednimi
6.3. Czterowlotowe węzły kierunkowe
6.3.1. Węzły kierunkowe z pętlami koniczyny
6.3.2. Węzeł wiatrak
6.3.3. Węzeł turbina
6.3.4. Węzeł krzyż maltański
6.3.5. Węzeł trzypoziomowy z rondem
6.3.6. Węzły kierunkowe z ośmioma łącznicami bezpośrednimi
6.3.7. Inne czterowylotowe węzły kierunkowe
6.4. Węzły trójwlotowe grupy A
6.4.1. Węzeł trąbka
6.4.2. Węzeł gruszka
6.4.3. Węzły kierunkowe typu T
6.4.4. Węzły kierunkowe typu Y
6.5. Węzły kierunkowe typu X

7. Węzły grupy B
 
7.1. Węzły czterowlotowe typu karo

7.1.1. Zamiejski węzeł karo klasyczne
7.1.2. Miejski węzeł karo klasyczne
7.1.3. Węzeł karo rozsunięte
7.1.4. Węzeł karo z wewnętrznymi łącznicami
7.1.5. Węzeł karo z ruchem lewostronnym na obiekcie
7.1.6. Węzeł karo z dwoma rondami o małej średnicy
7.1.7. Węzeł karo z łącznicą poœrednią lub półbezpoœrednią
7.2. Węzły czterowlotowe-pochodne kara
7.2.1. Węzły z wyspą centralną
7.2.2. Węzły wielowlotowe z rondem
7.3. Węzły czterowlotowe - pochodne koniczyny
7.3.1. Węzeł półkoniczyna z pętlami naprzeciwległymi
7.3.2. Węzeł półkoniczyna z pętlami przyległymi
7.3.3. Inne rozwiązania

8. Węzły grupy C
 
8.1. Wprowadzenie

8.2. Kryteria projektowania węzłów grupy C
8.3. Zasady projektowania węzłów grupy C

9. Rozwiązania szczególne
 
9.1. Zespoły węzłów

9.2. Węzły z podłączeniem dróg podrzędnych
9.3. Deformacje węzłów
9.4. Węzły przedmostowe
9.5. Włączenia autostrad do układu miejskiego
9.6. Urządzenia dla ruchu pieszego
9.6.1. Wprowadzenie
9.6.2. Proces projektowania urządzeń dla ruchu pieszego
9.6.3. Przejścia dla pieszych w obszarze węzłów
9.6.4. Linie i przystanki komunikacji zbiorowej w węzłach dsr
9.7. Techniki poboru opłat na drogach
9.7.1. Opinie społeczne na temat dróg płatnych
9.7.2. Miejsca poboru opłat
9.7.3. Automatyczny pobór opłat

10. Organizacja i sterowanie ruchem na węźle
 
10.1. Wprowadzenie

10.2. Oznakowanie węzłów w Polsce
10.2.1. Oznakowanie pionowe
10.2.2. Oznakowanie poziome
10.3. Problemy unifikacji oznakowania

11. Współczesne techniki projektowania
 
11.1. Historia rozwoju projektowania komputerowego

11.2. Możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym
11.3. Programy prognozowania i analiz ruchu drogowego
11.3.1. Powstawanie ruchu i prognozowanie podróży w sieci transportowej
11.3.2. Modelowanie sieci transportowej i rozkład ruchu na sieć
11.3.3. Symulacja ruchu w sieci, na pojedynczych skrzyżowaniach i węzłach
11.4. Programy w projektowaniu dróg
11.5. Końcowe przygotowanie dokumentacji projektowej
11.6. Wizualizacja projektów
11.7. Systemy informacji geograficznej GIS
11.7.1. Wprowadzenie
11.7.2. Obowiązujące układy odniesienia
11.7.3. Rodzaje map numerycznych
11.7.4. Przygotowanie do wykonania mamy numerycznej
11.7.5. Metody tworzenia map numerycznych
11.7.6. Charakterystyczne cechy wszystkich systemów GIS
11.7.7. Przegląd systemów GIS
11.8. Programy do kosztorysowania
11.9. Perspektywy rozwoju komputerowego planowania i projektowania dróg

12. Inteligentne Systemy Transportu ITS na drogach szybkiego ruchu
 
12.1. Charakterystyka i rozwój ITS

12.1.1. Charakterystyka ogólna
12.1.2. Kierunki rozwoju
12.1.3. Programy rozwoju ITS w Europie
12.2. Elementy ITS
12.2.1. Struktura ITS
12.2.2. Architektura ITS
12.2.3. Centrum zarządzania
12.3. Charakterystyka funkcjonalna podsystemów ITS
12.3.1. Systemy zarządzania ruchem ulicznym
12.3.2. Systemy zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu
12.3.3. Systemy zarządzania transportem zbiorowym
12.3.4. Zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi
12.3.5. Zintegrowany system zarządzania transportem towarowym
12.3.6. Systemy wspomagania kierowania pojazdami
12.3.7. Systemy informacji transportowej
12.4. Planowanie i efektywność ITS
12.4.1. Planowanie
12.4.2. Efektywność ITS

Terminologia
Bibliografia
Skorowidz
Załącznik A. Przykłady rozwiązań węzłów (wklejka)
Załącznik B. Zestawienie typów węzłów (wkładka)