Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

Wydawnictwo: Elamed
Autor: Urszula Forczek-Brataniec
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 16,2x24 cm, Stron: 184, 2008 r.

Książka poświęcona jest zagadnieniu, które może i powinno interesować osoby podróżujące samochodem, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy uprawiają zmotoryzowaną turystykę. Powinni po nią sięgnąć także ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są odpowiedzialni za stan krajobrazu w Polsce, a więc również ojcowie miast i gmin, planiści przestrzenni i projektanci dróg. Dzięki książce tej z większą świadomością będą mogli wykonywać swoją pracę. Autorka omawia w niej bowiem następujące zagadnienia: stan krajobrazu, tak jak go widzimy (a może raczej widujemy) będąc w ruchu, krajobraz widziany z drogi, porządkowanie krajobrazu widzianego z drogi i propozycje działań w celu owego porządkowania. Ta sekwencja pokazuje jak bardzo praca jest uporządkowana: kolejne rozdziały rozwijają wnioski kończące rozdziały poprzedzające, a i wewnętrzna ich struktura jest równie czytelna (ze wstępu).

Spis treści:
1. Wstęp
2. Stan badań
3. Przestrzeń widzialna
3.1. Krajobraz jako forma widzialna
3.2. Przestrzeń widziana w ruchu

4. Krajobraz widziany z drogi
4.1. Krajobraz widziany
4.2. Krajobraz widziany w ruchu

5. Porządkowanie krajobrazu widzianego z drogi
5.1. Proporcje widziane z drogi
5.2. Rytm drogi
5.3. Sekwencja drogi
5.4. Element sekwencji drogi - wnętrze

6. Uwarunkowania i możliwości działania
6.1. Analiza zapisów wybranych aktów prawnych pod koątem możliwości kształtowania otoczenia dróg
6.2. Wnioski i wytyczne dotyczące ekspozycji z dróg - wybrane autorskie przykłady zastosowania