Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku i na Łużycach (miejscowości S-Ż)

  • 21,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 21x29,5 cm, Stron: 209, 1994 r., 428  fotografii czarno-białych i rysunków

Niniejszy katalog obemuje zabytki z obszaru całego historycznego Śląska oraz uwzględnia najnowsze wyniki badań. Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości ( w tym tomie miejscowości S-Ż), według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia budowli.

Dla każdego zabytku sporządzona została w miarę możliwości jednolita dokumentacja, która obejmuje część opisową budowli, rysunki pomiarowe oraz fotogramy. Opisowa część zawiera: wiadomości historyczne dotyczące obiektu, możliwie wyczerpujący opis, uwzględniający stan istniejący, przeprowadzone badania architektoniczne wraz z analizą i próbą datowania, wreszcie dane techniczne. Rysunki pomiarowe (w jednej skali) zawierają plany budowli, niezbędne przekroje i elewacje, oraz niekiedy plany rekonstrukcyjne. Fotogramów starano się podać jak najwięcej.


Spis treści:  
Wykaz skrótów cytowanej literatury
Katalog (S-Ż)
Katalog Łużyce
Słownik nazw miejscowości
Ilustracje