Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G)

  • 21,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 21x29,5 cm, Stron: 248, 1995 r., 478  fotografii czarno-białych i rysunków, wydanie II


Niniejszy katalog obemuje zabytki z obszaru całego historycznego Śląska oraz uwzględnia najnowsze wyniki badań. Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości ( w tym tomie miejscowości A-G), według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia budowli.

Dla każdego zabytku sporządzona została w miarę możliwości jednolita dokumentacja, która obejmuje część opisową budowli, rysunki pomiarowe oraz fotogramy. Opisowa część zawiera: wiadomości historyczne dotyczące obiektu, możliwie wyczerpujący opis, uwzględniający stan istniejący, przeprowadzone badania architektoniczne wraz z analizą i próbą datowania, wreszcie dane techniczne. Rysunki pomiarowe (w jednej skali) zawierają plany budowli, niezbędne przekroje i elewacje, oraz niekiedy plany rekonstrukcyjne. Fotogramów starano się podać jak najwięcej.


Spis treści:
Wstęp                                                  
Historyczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kościołów parafialnych na Śląsku w XIII wieku
Sytuacja    
Typ budowli
Przekrycia wnętrz
Materiał budowlany
Technika i konstrukcja
Okna  
Portale
Architektura
Architektura wnętrz
Zamiast wniosków przypisy      
Katalog
Słownik nazw miejscowości