Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Antoni Taraszkiewicz
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 21x28 cm, Stron: 147, 2004 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe
 
Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji w Polsce daje sie ująć w 3 nurtach: antymodernizmu, postmodernizmu i neomodernizmu. Antymodernizm zrodzony na gruncie krytyki zdegenerowanego funkcjonalizmu odwołuje się do wartości lokalnych, kontunuując podstawowe wątki wynikające z istniejacego, naturalnego i kulturowego kontekstu miejsca. Postmodernizm skolei nie odwołuje się do żadnego systemu wartosci lub nawiązuje jednocześnie do wszyskich łącząc w jeden twór architektoniczny różne i pochodzące z róznych rejonów świata tradycje kulturowe lub nawiązuje jednocześnie do wszystkich. Neomodernizm odwołuje sie do wartości uniwersalnych. W architekturze przejawia się na formy czyste, pełne prostoty i jednoznaczności.

Spis treści:
I. Wprowadzenie
1. Wstep
2. Cel i zakres pracy 
3. Metody badań
4. Stan badań

II. Architektura socmodernizmu w Polsce na przykładzie Trójmiasta

III. Przestrzeń zurbanizowana Polski w okresie transfrmacji
1. Wielkie miasta
2. Rejony podmiejskie
3. Tereny powojskowe i poprzemysłowe
4. Miasta sredniej wielkości i małe miasteczka
5. Środowisko przyrodnicze w obszarze zurbanizowanym
6. W drodze ku zrównoważonemu rozwojowi

IV. Przemiany w wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej w okresie transformacji
1. Polityczno gospodarcze aspekty przemian
2. Społeczne aspekty przemian
2.1. Sytuacja mieszkaniowa w okresie przemian
2.2. Potrzeby i preferencje społeczne w stosunku do budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego
3. Techniczne i technologiczne aspekty przemian
4. Przestrzenne aspekty przemian
4.1. Struktura inwestorska a charakter przestrzenny inwestycji
4.2. Lokalizacja przedsięwzięc inwestycyjnych podstawową determinantą rozwiązań przestrzennych
4.3. Optymalizacja procesu inwestycyjnego czynnikiem kształtujacym rozwiązania przestrzenne
4.4. Podstawowe typy zabudowy
4.4.1. Spółdzielcza zabudowa osiedlowa
4.4.2. Osiedla i zespoły mieszkaniowe realizowane na obrzeżach miast
4.4.3. Zabudowa uzupełniająca na obszarach miejskich
4.5. Standard determinantą rozwiązań przestrzennych
4.6. Postawy twórcze architektów w warunkach gospodarki rynkowej
4.6.1. Regionalizm i historyzm
4.6.2. Neomodernizm
4.6.3. Tendencje przyszłosciowe

V. Przegląd wybranych przykładów wielorodzinnej architektury mieszkaniowej reallizowanej w Trójmieście w okresie transformacji
1. Osiedle "kolonia Jordana", etap III ul. Focha w Gdańsku
2. Zespół mieszkaniowy Gdynia Orłowo, ul. Króla Jana III
3. Kamienica, ul. Grunwaldzka, Sopot
4. Bynek TBS "Czynszówka" ul. Nałkowskiej Gdynia
5. Osiedle mieszkaniowe "Sokółka' etap I, ul. Sokolo Gdynia Nowe Chwarzno
 
VI. Zakończenie
1. Uwagi i wnioski końcowe
Bibliografia
Spis ilustracji
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim