Wizualizacja architektoniczna jako współczesne narzędzie pracy architekta

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 162, 2011 r.

Tematem publikacji jest wizualizacja architektoniczna - współczesna metoda stosowana w pracy architekta  w celu stworzenia prezentacji przy użyciu komputera. W celu określenia możliwości jej optymalnego i rzetelnego wykorzystania autorka wykonała badania polegające na analizie różnych kombinacji parametrów wyjściowych niezbędnych do stworzenia pojedynczego obrazu. Opis badań poprzedzono głęboką analizą źródeł historycznych mającą na celu określenie roli wizualizacji architektonicznej we współczesnej praktyce projektowej oraz porównaniem zalet i wad prezentacji projektów architektonicznych metodami tradycyjnymi oraz z użyciem wizualizacji komputerowej.