Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery

  • 59,00 zł

ISBN 978-83-232180-5-0

Oprawa miękka, foliowana, Format 17,5x14,5 cm, Stron 245, 2007 r., książka zawiera CD

W książce zamieszczono referaty wygłoszone na konferencji przygotowanej przez Instytut Socjologii UAM. Układ prezentowanych prac odzwierciedla podział na sekcje tematyczne: Historia (zmiana), ideologia a wizualność miasta; Miasto jako tekst – metodologie i prezentacje; Potyczki i wojny o miasto; Sztuka publiczna i estetyczna. Do książki dołączona jest płyta DVD zawierająca prezentacje multimedialne będące integralnym elementem wystąpień oraz fotoeseje, prezentacje i filmy stanowiące pełnoprawne wystąpienia konferencyjne.

Spis treści:

Wstęp

Część 1. Historia (zmiana), ideologia a wizualność miasta

FLORIAN ZIELIŃSKI, Szata ideologiczna miasta - architektura i strój
KRZYSZTOF BIERWIACZONEK, Znaki w przestrzeni miasta (po)socjalistycznego. Przypadek Tychów
ANNA PIETRZYK, Spiżowe persony Łodzi. Pomniki galerii wielkich łodzian widziane przez pryzmat antropologii codzienności
HANNA GRZESZCZUK-BRENDEL, Przestrzenie półprywatne w ciągu XX wieku - zanikanie, degradacja, niszczenie, odtwarzanie jako sygnał przemian społecznych
KATARZYNA KUZKO, MARZENA ROMANOWSKA, Kontrasty. Przestrzeń wizualna warszawskiej Pragi
JERZY BIAŁAS, Zmodyfikowane posesje w miejskiej zabowie wielorodzinnej

Cześć 2. Miasto jako tekst - metodologie i prezentacje

AGATA STANISZ, Od ikonosfery do działań w przestrzeni miasta
WOJCIECH MANIA, Lot nad miastem. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach obszarów zurbanizowanych
JAKUB ISAŃSKI, Wizualne tło dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana
MACIEJ KOWALEWSKI, Jakie miasto widać na widokówce?
BARBARA LEWICKA, Estetyka luksusu w przestrzeni centralnej Wiednia i Krakowa
ANNA NIEDŹWIEDŹ, Kraków - "miasto papieskie". Analiza symboliki i mitologii przestrzeni miejskiej
JACEK MICHALSKI, Miasto w lustrach czy lustra w mieście?
PIOTR FOLKMAN, Odzyskiwanie widzialności w przestrzeni miejskiej. Przykład żebraków

Część 3. Potyczki i wojny o miasto

RAFAŁ DROZDOWSKI, Re-formatowanie przestrzeni miejskiej. Od cichej rewolucji vlepek do cichej kontrrewolucji graffiti i na odwrót
MICHAŁ PODGÓRSKI, Estetyki nieefektywnej kontroli
MARCIN DRABEK, MARTA KLIMOWICZ, Blokowisko. Badanie przestrzeni osiedla Kozanów we Wrocławiu
IWONA JANUCIK, MAGDALENA CHOJNOWSKA, ANITA DENISIUK, Bojary. Rzecz o pewnej dzielnicy. Analiza procesów miejskich w Białymstoku
MAŁGORZATA NIESZCZERZEWSKA, Męskie spojrzenie - kobiece spojrzenie. Inny aspekt wizualności nowoczesnego miasta
MAREK KRAJEWSKI, Kobiety w mieście
PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI, Prywatne, publiczne i to co naoczne

Część 4. Sztuka publiczna i estetyzacja

ANDRZEJ BEŁKOT, Transgresje w przestrzeni miejskiej. Między estetyzacja a karnawalizacją
RYSZARD HAJDAMOWICZ, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta
SYLWIA DUDEK-MAŃKOWSKA, Instytucjonalne metody kreowania wizualnego wymiaru miasta. Reklama zewnętrzna w Warszawie
SZYMON OPANIA, Współczesne panoramy miasta jako czynnik poprawy wizerunku Górnego Śląska
KONRADMICIUKIEWICZ, Eyidence Locker. Oswajanie miejskiego nadzoru
TOMASZ MATUSEWICZ, Przystanek - znak miejsca

CD - Prezentacje i filmy

*JERZY KACZMAREK, Billboardowanie. Dyskurs polityczny w przestrzeni miejskiej
*PIOTR CHOJNICKI, Obraz miasta - kontury realności
*BOGNA ŚWIĄTKOWSKA, Radość bycia w mieście - spontaniczne przejmowanie inicjatywy w kształtowaniu przestrzeni miasta. Wspólne działania architektów, dizajnerów, artystów i mieszkańców miasta. Na przykładzie działań Fundacji Bęc Zmiana w Warszawie
*Stenckie Koło Naukowe Marketingu Multimedialnego AE w Poznaniu, Kapitalizm vs socjalizm w miejscowości turystycznej
*MAREK KRAJEWSKI, MATEUSZ LEOŃSKI, GOSIA KLEBAN, ŁUKASZ ROGOWSKI, Przystanki
*IGA WASILEWICZ, ANNA MICHAŁOWSKA, Przestrzeń wykluczona. Lzie wykluczeni
*KATARZYNA PAWŁOWSKA, Morfologia miejsca - bynek byłej fabryki włókienniczej w Białymstoku