"Wnętrze" w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań pojęcia.

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 72, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Posługiwanie się pojęciem "wnętrze" jest wśród architektów krajobrazu zwłaszcza krakowskich - bardzo częste, ale częstotliwość ta nie zawsze jest proporcjonalna do znajomości stanu badań na ten temat. Częściowe wypełnienie luki w tym zakresie jest zadaniem niniejszej publikacji, której główne tezy prezentowane były w czasie posiedzenia Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału PAN w Krakowie dnia 27 stycznia 1998 r., choć to raczej parerga (dzieło poboczne) niż wynik skoncentrowanych poszukiwań. Wybrane elementy genezy pojęcia dotyczą przede wszystkim źródeł z literatury anglojęzycznej, co uzasadnione jest anglosaskimi korzeniami architektury krajobrazu jako wyodrębnionej dyscypliny artystycznej, naukowej i zawodowet Stąd też na początku należy określić, które słowo w języku angielskim najlepiej tłumaczy polskie pojęcie "wnętrze". Na pewno nie jest to tylko dosłowne tłumaczenie tego słowa, a więc interior. Byłoby to trochę tak, jak byśmy chcieli przetłumaczyć słowo komunikacja - w rozumieniu powszechnym wśród architektów - wprost na communication, co prowadziłoby najczęściej do nieporozumienia. Nieco lepszym odpowiednikiem polskiego, a właściwie architektoniczno-krajobrazowego terminu "wnętrze" jest angielskie roam, co między innymi oznacza również pomieszczenie, a zwłaszcza outdaar roam, a więc pomieszczenie na zewnątrz, na wolnym powietrzu (pojęcie outdoor room i enclosure bywa używane zamiennie), w obrębie exterior architecture - "architektury zewnętrza".

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:
Wstęp do wydania pierwszego
Wstęp do wydania drugiego
Transformacja pojęcia i opracowania zagraniczne na jego temat
"Wnętrze" w wybranych publikacjach autorów polskich
Elementy analizy porównawczej
Propozycje
Uwagi bardziej praktyczne
Bibliografia
Żródła ilustracji