Wnętrze - wewnątrz i na zewnątrz

ISBN/ISSN: 978-83-7242-922-3
Rok wydania: 2016
Język publikacji: polski
Ilość stron: 192
Format: B-5
Wymiary: 24x17 cm
Rodzaj okładki: miękka

  

Słowo wstępne

Monografia Wnętrze – wewnątrz i na zewnątrz pod redakcją dr hab. inż. arch. Justyny Kobylarczyk prof. PK prezentuje wyniki badań prowadzonych przez stentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej w ramach:

- działalności naukowej Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego pod opieką dr inż. arch. Justyny Kobylarczyk, prof. PK oraz dr inż. arch. Patrycji Haupt działającego przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej kierowanej przez prof. dr hab. inż. arch. Grażynę Schneider-Skalską,

- badań realizowanych we współpracy z samorządem lokalnym w ramach projektu prowadzonego przez dr hab. Inż. arch. Krystynę Paprzycę na bazie umowy pomiędzy Politechniką Krakowską a miastem Nowy Sącz podczas warsztatów przeznaczonych dla stentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz stentów zagranicznych programu wymiany Erasmus,

- działań prowadzonych w ramach projektu „Bka na książki” będącego elementem pilotażowego projektu rehabilitacji osiedli mieszkaniowych prowadzonego we współpracy z władzami Miasta Kraków pod nadzorem dr inż. arch. Patrycji Haupt.

Rozważania na temat tytułowego wnętrza otwiera rozdział autorstwa Dawida Zająca, który wprowadza Czytelnika w problematykę koncepcji przestrzeni na tle historycznym.

Pierwszą część monografii poświęcono zagadnieniom kompozycji wnętrz – w kolejnych rozdziałach opisano rolę dominanty, akcentu, koloru, czy funkcji w budowaniu formy architektonicznej i urbanistycznej. Podsumowaniem wątku poświęconego kompozycji są wypowiedzi na temat kreowania nastroju we wnętrzu architektonicznym i urbanistycznym.

Drugi nurt problemowy monografii stanowią rozdziały opisujące elementy kompozycji w strefach stykowych pomiędzy budynkiem a otoczeniem, jako te, tworzące wnętrza urbanistyczne. Znalazły się tutaj wypowiedzi poświęcone kształtowaniu przestrzeni stykowych, ich formie i przeznaczeniu stanowiące swoistą typologię współczesnych rozwiązań w tym zakresie.

Ostatnim wątkiem podjętym przez autorów były działania we wnętrzu urbanistycznym, zarówno projektowe, jak i społeczne. Zrelacjonowane zostały ich wyniki oraz możliwe konsekwencje dla obrazu współczesnej przestrzeni miejskiej. Część tę można traktować jako podsumowanie oraz przeniesienie rozważań teoretycznych na temat wnętrza na grunt praktyczny w formie konkretnych aktywności projektowych.

Patrycja Haupt

 

Patrycja Haupt

Słowo wstępne  ………………5

 

1.

Zając Dawid

Koncepcje opisu przestrzeni

wybrane zagadnienia

na przestrzeni wieków………………………..7

 

2.

Tomecka Joanna

O roli dominanty…………………………….17

3.

Justyna Włodyga

Akcent bez wartości materialnej. Gra kolorów w przestrzeni

Publicznej……………………………………….. 27

4.

Agnieszka Olearczyk, Dominika Wiewióra

Wpływ funkcji na formę architektoniczną na przykładach znanych realizacji…….…37

5.

Kinga Rosa, Monika Wolnik

Pomaluj mój świat, czyli jak ożywić wnętrza urbanistyczne…47

6.

Agnieszka Sułkowska,

Paulina Łazarczyk

Budowanie nastroju budynków za pomocą światła……..61

7.

Julia Woch

Nastrój w architekturze…..73

 

8.

Anna Wolińska

Dachy zdobią i służą…………..79

9.

Marzena Stasik

Kształtowanie przestrzeni stykowych

Między budynkiem a otoczeniem……… 91

10.

Gilek Katarzyna

Zapewnienie płynności przestrzeni publicznej przez projektowanie przejść przez bynek………..111

 

11.

Wojciech Tworek

Zakochaj się w Nowym Sączu - czyli „Most Miłości” autorstwa stentów kierunku architektura i urbanistyka……….127

12.

Katarzyna     Płonka,

Karol     Ryska

„Bka na książki” jako projekt społeczny w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji osiedli Olsza II i Ugorek…….135

  1. Kamieński Edward           Planowanie i programowanie wnętrz urbanistycznych w aspekcie architektury zrównoważonej……….145

14.Karolina Wieja   Współczesne centra handlowe i ich wpływ na strukturę racjonalnie zagospodarowanej przestrzeni miejskiej…….153