Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych

Oprawa: twarda, Format: 17 x 24 cm, Stron: 610, 2011 r., rysunki  i zdjęcia barwne i czarno-białe

Podręcznik dla stentów wyższych uczelni technicznych. Ten obszerny podręcznik przeznaczony jest dla stentów wyższych uczelni technicznych, uczących się na kierunkach inżynierii środowiska, budownictwa i ochrony środowiska. Stanowi bowiem kompendium niezbędnej wiedzy dotyczącej systemów wodociągowych. Obejmuje opis struktur systemów zaopatrzenia w wodę, obiektów i urządzeń niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, zasady ich obliczania, projektowania, budowy oraz eksploatacji. Praca w dużej mierze opiera się na podręczniku T. Gabryszewskiego, którego ostatnie wydanie pojawiło się w 1983 roku. Książka może być również przydatna dla projektantów i eksploatatorów systemów wodociągowych.


Spis treści skrócony:

Wstęp
I. Systemy zaopatrzenia w wodę
II. Programowanie i prognozowanie zapotrzebudowania na wodę
III. Obliczenia hydrauliczne systemu dystrybucji wody
IV. Ujmowanie wody
V. Transport wody
VI. Materiały i uzbrojenie przewodów wodociągowych
VII. Gromadzenie wody
VIII. Projektowanie sieci wodociągowych
IX. Budowanie sieci wodociągowych
X. Eksploatacja sieci wodociągowych

Literatura