Wprowadzenie do modelowania MES w programie SOFiSTiK. Materiały pomocnicze do laboratorium z metody elementów skończonych

ISBN 978-83-7348-670-6

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 106, 2016 r.

Monografia zawiera materiał przeznaczony dla stentów kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów praktyków, którzy chcieliby poznać podstawy posługiwania się Metodą Elementów Skończonych (MES) wykorzystując w tym celu program SOFiSTiK. Wskazano pewne ogólne zasady obowiązujące w obliczeniach MES oraz przedstawiono wybrane aspekty technicznej strony użytkowania pre- i postprocesora systemu w odniesieniu do nieskomplikowanych zadań statyki liniowej w zakresie struktur prętowych, powierzchniowych oraz powierzchniowo-prętowych.

 

Spis treści: 

 1. PRZEDMOWA 

 2. INFORMACJE OGÓLNE
  2.1. Struktura programu
  2.2. Praca w programie

 3. UKŁADY PRĘTOWE
  3.1. Materiały i przekroje
  3.2. De niowanie geometrii – SOFIMSHA
  3.3. Obciążenia, obliczenia statyczne
  3.4. Prezentacja wyników – atrybuty modelu obliczeniowego, przemieszczenia, siły
  3.5. Prezentacja wyników – naprężenia
  3.6. Wykorzystanie zmiennych oraz pętli – obciążenia ruchome
  3.7. Kombinacje obciążeń i obwiednie
  3.8. Uwagi o zbieżności rozwiązań MES, oskonalenie typu h 

 4. UKŁADY POWIERZCHNIOWE
  4.1. Materiały i de niowanie geometrii – SOFIMSHA
  4.2. Obciążenia, obliczenia statyczne
  4.3. Prezentacja wyników
  4.4. Uwagi o zbieżności rozwiązań MES, oskonalenie typu h 

 5. UKŁADY POWIERZCHNIOWO-PRĘTOWE
  5.1. Materiały, przekroje, geometria – SOFIMSHA
  5.2. De niowanie geometrii – SOFIMSHC
  5.3. Materiały, przekroje, geometria – SOFIPLUS
  5.4. Prezentacja wyników – siły wewnętrzne
  5.5. Prezentacja wyników – naprężenia 

 6. ZADANIA DODATKOWE – ROZWIĄZANIA 

 7. BIBLIOGRAFIA