Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wrocław na starych planach 1562-1946

Wydawnictwo: Via Nova
Autor: Halina Okólska, Krystyna Szykuła
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: teczka twarda, Format: 24,5x33 cm

Teczka zawiera wybór planów ilustrujacych przemiany urbanistyczno-architektoniczne Wrocławia. Syntetyczny tekst omawia te przemiany, jest cennym uzupełnieniem i komentarzem do plansz. Prezentowane plany są własnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Pozycja dostępna u nas także w języku angielskim i niemieckim.


Spis reprodukowanych planów:
1. Plan B. i B. Weineróvv z 1562 roku według zachowanej reprodukcji J. Partscha z roku 1826 (186 x 187 cm).
2. Plan G. Havera z 1591 roku (48,2 x 35,8 cm).
3. Plan M. G. Seuuttera, povvstały między 1720 a 1730 rokiem (wymiary planu bez widoku 56,6 x 37,7 cm).
4. Plan F. B. Wernera, wykonany między 1742 a 1750 rokiem (68,3 x 32 cm).
5. Plan F. G. Endlera z 1807 roku (56 x 43,S cm).
6. Plan C. Stta z 1853 roku (36,5 x 37,5 cm).
7. Plan E. Boronowa z około 1915 roku (90 x 75 cm).
8. Plan wydawnictwa "Pharus", opublikowany przez Adressbuchverlag ScherI w 1938 roku (94 x 124 cm).
9. Plan wydawnictvva "Przełom" z 1946 roku (49,5x 37,4 cm).
10. Aneks .. Legenda do planu Weinerów z 1562 roku.
11. Schematyczna mapa przedstavviająca podwrocłavvskie osiedla na początku XIX wieku (wykorzystano mapę "IV' z publikacji H. Schulz, Osiedla podwrocławskie z początku XIX wieku, Wrocław 1963).