Wrocławska Wystawa Werkbundu WUWA 1929

Wrocław 2002, stron 343, ilustracje czarno-białe

Książka została podzielona na 5 części. We wprowadzeniu przedstawiona została ogólna sytuacja architektury europejskiej okresu międzywojennego. W rozdziale pierwszym, stanowiącym tło dla wrocławskiej wystawy jest mowa o zmieniającej się roli architekta i rozumieniu pojęcia nowoczesnego mieszkania. Kolejna część to dokładne omówienie wystawy i osiedla Wuwa. W ostatniej części została podjęta próba umiejscowienia osiedla Wuwa w historii architektury i urbanistyki światowej. Piątą część stanowi katalog domów osiedla Wuwa. Całość uzupełniają biogramy architektów i obszerna bibliografia.