Wrocławskie hale targowe 1908-2008

ISBN 978-83-89262-49-3

Oprawa: miękka, Format: 21x26 cm, Stron: 71, 2008 r., liczne fotografie i rysunki  czarno-białe i barwne

Publikacja przybliża nam historię i architekturę wrocławskich hal targowych. Hale targowe wznoszono w Europie już od połowy XIX wieku i były one wyznacznikami rangi miast. We Wrocławiu miały one dodatkowo jeszcze nowoczesną konstrukcję nośną, która była powszechnie stosowana w Europie dopiero w latach dwziestych XX wieku! Wiele interesujących kwestii związanych z architekturą obu wrocławskich hal oraz historią ich budowy przedstawiała w niniejszej książce doktor Agnieszka Gryglewska, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autorka już wcześniej w obszernej publikacji bardzo dokładnie zaprezentowała działalność Richarda Pldemanna, jednego z projektantów (obok Heinricha Kustera) wrocławskich hal targowych.

Spis treści:
Wstęp
Hale targowe – nowy temat architektury w XIX wieku.
Rozwiązania techniczne i uwarunkowania sanitarno-higieniczne
Hale targowe zamiast „czarujących“ targowisk
Inicjatywa i historia budowy hal we Wrocławiu
Tereny budowy hal
Projekt i początek inwestycji
Konstrukcja wrocławskich hal – projekt i realizacja
Zamiast żelaznych – nowatorskie budowle ze zbrojonego betonu

Forma
Styl i detale
Dekoracje rzeźbiarskie
Wnętrza a elewacje
Wnętrza – faktura i kolor

Funkcja
Plan i program użytkowy
Wyposażenie stoisk
Zagadnienia higieny i rozwiązanie techniczne
Koszty inwestycji, bilans strat i zysków

Znaczenie architektury wrocławskich hal targowych
Opinie
Architektura wrocławskich hal targowych na tle Niemiec i Europy
Hale targowe po 1945 roku

Przypisy
Spis projektów w Archiwum Budowlanym Miasta Wrocławia (wybór)
Kalendarium prac
Źródła i biografia
Autorzy projektów i wykaz firm
Biogramy architektów
Spis ilustracji
Indeks osób