Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Współczesna architektura proekologiczna

Wydawnictwo: PWN
Autor: Janusz Marchwiński, Katarzyna Zielonko-Jung
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
44,90 zł

ISBN 9788301170530

Oprawa: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 208, 2012 r.

 

Architektura proekologiczna – współczesne rozwiązania i trendy! Publikacja poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. W sposób usystematyzowany i przystępny przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań (zarówno tradycyjnych, jak i zaawansowanych) na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji.

W książce omówione zostały również, pomijane w innych opracowaniach, zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i szczególnie ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego. Autorzy poddali analizie nowoczesne rozwiązania proekologiczne stosowane lub badane w krajach najbardziej rozwiniętych (np. w Japonii, Niemczech, USA), jako rozwiązania wyznaczające nowe możliwości kształtowania współczesnej architektury. Ponadto omówili rolę architektury proekologicznej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.

Książka przeznaczona dla studentów architektury, budownictwa, a także inżynierii środowiska, architektów, inżynierów budownictwa, instytucji oraz kręgów naukowych zajmujących się zrównoważonym rozwojem w budownictwie oraz wykorzystaniem energii odnawialnych.

O Autorach:

Katarzyna Zielonko-Jung - doktor inżynier architekt, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Janusz Marchwiński  - doktor inżynier architekt, docent na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Kontekst ekologiczny współczesnej architektury

1.1. Kontekst ekologiczny na tle idei zrównoważonego rozwoju 
1.1.1. Bezpośredni kontekst ekologiczny 
1.1.2. Pośredni kontekst ekologiczny 
1.2. Cele i postulaty architektury proekologicznej 
1.2.1. Cele i postulaty prośrodowiskowe 
1.2.2. Cele i postulaty prohumanistyczne 
1.3 Sposoby realizacji celów i postulatów architektury proekologicznej

2. Materiały budowlane

2.1. Wyrób budowlany a środowisko 
2.2. Współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko przetworzonych
2.2.1. Ziemia
2.2.2. Drewno
2.2.3.Kamień
2.2.4. Papier
2.3. Materiały uprzemysłowione
2.4 Materiały nowej generacji
2.4.1. Materiały o udoskonalonych właściwościach
2.4.2. Materiały typu smart 
2.5. Przykłady budynków wykorzystujących
proekologiczne materiały budowlane 
Yatenga, Muzeum Spotkania Kultur Świata, Żory (Polska) 
Ciepłownia, Sexten (Włochy) 
Pawilon wystawowy Niemieckiej Fundacji Środowiskowej DBU, Osnabrück (Niemcy)
Budynek biurowy Media-Tic, Barcelona (Hiszpania) 
2.6. Konsekwencje architektoniczne stosowania proekologicznych rozwiązań materiałowych

3. Relacje budynku z otoczeniem

3.1. Znaczenie uwarunkowań lokalizacyjnych 
3.2 Wpływ czynników otoczenia na elementy projektowania W skali mikrourbanistycznej
3.2.1 Zagospodarowanie przestrzenne otoczenia budynku 
3.2.2 Rodzaj powierzchni terenu 
3.2.3 Ukształtowanie powierzchni terenu 
3.2.4 Orientacja i forma przestrzenna budynku 
3.3. Przykłady budynków 0 proekologicznym podejściu do określenia ich relacji z otoczeniem 
Renzo Piano Building Workshop Ibn Punta Nave, Vesima koło Genui (Włochy) 
Budynek biurowo-laboratoryjny „Rheinelbe Science Park", Gelsenkirchen (Niemcy)
Instytut Fraunhofera, Freiburg (Niemcy) 
Prefectural International Hall, Fukuoka (Japonia) 
3.4. Konsekwencje architektoniczne rozwiązań proekologicznych w relacji budynku z otoczeniem 
3.4.1. Forma i jej orientacja . Kontakt z otoczeniem
3.4.3. Zagospodarowanie terenu 
3.4.4. Zagadnienia komunikacyjne

4. Przestrzeń i instalacje

4.1. Przestrzeń w architekturze proekologicznej 
4.1.1. Kształtowanie przestrzeni 
4.1.2 Charakterystyczne elementy przestrzenne 
4.2. Instalacje w architekturze proekologicznej 
4.2.1. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii 
4.2.2. Inne wybrane instalacje energooszczędne i przyjazne środowiskowe 
4.2.3. Optymalizacja funkcjonowania instalacji w budynku 
4.3. Przykłady budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym 
Akademia Mont-Cenis, Herne-Sodingen (Niemcy)
Budynek biurowy Tokyo Gas Earthport, Iokohama (Japonia) 
Zespół mieszkaniowo-usługowy BedZED, Londyn (Wielka Brytania) 
Instytut im. Koo-Lee, Centre for Sustainable Technologies CSET, Ningbo (Chiny)
4.4. Konsekwencje architektoniczne projektowania budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym

5. Obudowa budynku

5.1. Znaczenie środowiskowe elewacji budynku 
5.2. Czynniki wpływające na optymalizację środowiskowa elewacji 
5.2.1. Relacja powierzchni pełnych do przeszkleń
5.2.2. Szczelność dla przepływu powietrza 
5.2.3. Izolacyjność termiczna 
5.2.4. Technologia wykonania 
5.2.5. Ochrona transparentnych przegród przed nadmiarem promieniowania słonecznego 
5.26. Zieleń 
5.2.7. Systemy pasywnie i aktywnie pozyskujące energię 
5.2.8 Wykończenie zewnętrzne 
5.2.9. Koncepcje Pnlyvalent Wal 
5.3. Przykłady budynków z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych w obudowie zewnętrznej 
Zespół domów wielorodzinnych, Hard (Austria) 
Budynek biurowy, Zurych (Szwajcaria) 
Budynek biurowy iGuzzini, Recanti (Włochy)
Budynek biurowo-produkcyjny Solar-Fabrik, Freiburg (Niemcy) 
5.4. Konsekwencje architektoniczne stosowania rozwiązań proekologicznych w obudowie budynku 

6. Proces projektowaniu budynków proekologicznych 

6.1. Złożoność i zmienność systemu architektury proekologicznej 
6.2. Zintegrowany proces projektowania 
6.3. Metody badawcze 
6.4. Ocena wartości ekologicznej 

Zakończenie 
Bibliografia