Współczesne technologie budowy mostów

ISBN 978-83-7125-246-4

Oprawa: twarda, Format: 17x24cm, Stron: 480, 2014 r.


Mosty podwieszone i wiszące, stalowe i hale, betonoweinnowacyjne z drewna, tworzyw sztucznych i inneBadania i analizy. 

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 27-28 listopada 2014 roku, organizowaną przez Zakład Mostów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.


Wstęp:
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie drugiego etapu modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. Etap pierwszy (2007-2013) zakończył się wybudowaniem ponad 3 000 km dróg krajowych, w tym ponad 1 800 km dróg szybkiego ruchu. Obecnie (rok 2014) całkowita długość dróg krajowych w Polsce wynosi około 19 000 km, w tym 2 814 km stanowią drogi szybkiego ruchu: 1 511 km – autostrady i 1 303 km – drogi ekspresowe.
W roku 2000 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzała 3 363 mostami, a w roku 2013 już 6 162, a więc liczba obiektów mostowych na drogach krajowych i autostradach wzrosła prawie dwukrotnie. Dodatkowo wiele obiektów wybudowano na drogach samorządowych i w miastach.
Celem Seminarium jest przegląd stosowanych w Polsce technologii budowy obiektów mostowych w odniesieniu do osiągnięć zagranicznych.
Seminarium, w zamierzeniu organizatorów, powinno stanowić próbę oceny stanu technologicznego i organizacyjnego polskiego mostownictwa w przededniu rozpoczęcia drugiego etapu budowy i modernizacji sieci dróg i linii kolejowych.


Spis treści:
Słowo wstępne
Jan Biliszczuk
Wrocławskie Dni Mostowe 2005 -2014
Krzysztof Żółtowski
Henryk Żółtowski 1923-2004 - mostowiec
Interesujące realizacje mostowe w nowych krajach związkowych po zjednoczeniu Niemiec
slinky and ither - stress - ribbon bridges
MOSTY PODWIESZONE I WISZĄCE
Projekt kładki nad rzeką Bug w Niemirowie
Technologia budowy mostu przez Wisłę koło Kwidzyna wraz z estakadami dojazdowymi
Most podwieszony w Rzeszowie technologia wykonania
Budowa mostów podwieszanych metodą wspornikową
Kierunki rozwoju mosty extrasosed
MOSTY STALOWE I HALE
Współczesne metody montażu dzużych mostów stalowych
Poszerzenie i wzmocnienie mostu gen. Stefana Grota - Roweckiego w Warszawie
Nowoczesne technologie budowy mostów w Rumunii na autostradzie Orastie - sibiu
Przebudowa granicznego mostu kolejowego przez rzekę Bug w Terespolu
Wykorzystanie wiedzy mostowej przy projektowaniu i wykonastwie przekrycia dachowego hali widowiskowo - sportowej Kraków Arena
Technologia montażu skrzynkowych przeseł mostów nad rzeką Odrą we Wrocławiu
Montaż przęsła stalowego metodą nasuwania przez obrót
MOSTY BETONOWE
Wieże PERI VST - wszechstronny system rusztowań podporowych do najcięższych zastosowań. Wybrane realizacje w Polsce
Łukowe obiekty inżynierskie z Prefabrykatów żelbetowych typu TechSpan
Mosty drogowe - mosty płytowe z elementów Prefabrykowanych 2014
Deskowanie drewniane w bowie mostów betonowych
Konstrukcja stropu tymczasowego rozpierającego ściany szczelinowe komory szybu startowego tunelu drogowego pod Marwą Wisłą
Mosty z progresywnie wykonanym pomostem
Częściowo prefabrykowany betonowy most łukowy na obwodnicy Wojnicza
Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w famentach podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez Wisłok w Rzeszowie
Budowa mostów metodą nasuwania podłużnego - nietypowe realizacje
Sprężone mosty segmentowe budowane metodą przęsło - po - przęśle z przykładami mega - przepraw morskich
MOSTY INNOWACYJNE Z DREWNA, TWORZYW SZTUCZNYCH I INNE
Rozwijalne inteligentne kładki dla pieszych typu tensegrity - analiza konstrukcji i aspekty technologiczne
Tendencje rozwojowe w konstruowaniu i bowie mostów wojskowych
Stary materiał, nowe możliwości . Współczesne technologie budowy mostów drewnianych
Technologie wytwarzania dźwigarów mostowych z kompozytów FRP
Technologie wznoszenia wznoszenia obiektów inżynierskich współpracujących z otaczającą je zasypką gruntową
BADANIA I ANALIZY
Mrozoodporność betonu w konstrukcjach mostowych
Analizy obliczeniowe projektowanego mostu dla pieszych przez rzekę Motłowę w Gdańsku
Modelowanie efektów reologicznych w ustrojach z betonu sprężonego budowanych etapowo
Fazy budowy w analizie konstrukcji mostowych wg systemu norm PN - EN
Odkształcalność betonu według EUROKODU 2
Badania walidacyjne belek przekładkowych w procesie projektowania kładki kompozytowej
Wibracyjna metoda wyznaczania sił w wieszakach na przykładzie wiaduktu łukowego w Gdańsku
Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań euronorm
Wrocławskie dni mostowe 2013 - SEMINARIUM obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej