Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wstęp do projektowania architektonicznego. Dokumentacja budowlana 3

Wydawnictwo: WSiP
Autor: Krzysztof Tauszyński
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: 23x22 cm, Stron: 120, 2007 rok

Podręcznik do nauki przedmiotu budownictwo z technologią, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Podręcznik zawiera omówienie przebiegu projektowania inwestycji, podstawowe wiadomości z urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania terenów mieszkaniowych a także podstawowe wiadomości o projektowaniu architektonicznym i opis projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych.

Spis treści:

1. Projektowanie inwestycji
1.1. Pojęcie inwestycji i prace przygotowawcze
1.1.1. Pojecia ogólne
1.1.2. Projekt inwestycji i materiały wejściowe do projektowania
1.2. Koncepcja programowa lub programowo- przestrzenna inwestycji
1.3. Projekt budowlany
1.3.1. Wiadomości wstępne
1.3.2. Zakres i forma projektu budowlanego
1.3.3. Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę
1.3.4. Inne elementy projektu budowlanego. Rola głównego projektanta
1.4. Projekt wykonawczy
1.4.1. Wiadomości ogólne
1.4.2. Projekt wykonawczy terenu
1.4.3. Projekty wykonawcze obiektów (budynków)
1.4.4. Projekt wykonawczy zagospodarowania placu budowy i organizacji robót
1.4.5. Organizacja pracy podczas opracowania projektów wykonawczych
 
2. Podstawowe wiadomości z urbanistyki
2.1. Wiadomości wstępne
2.2. Zarys historii miast
2.1.1. Starożytność
2.1.2. Średniowiecze
2.1.3. Czasy nowożytne
2.1.4. Czasy najnowsze
2.3. Planowanie przestrzenne
2.3.1. Wiadomości wstępne
2.3.2. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzenego
2.3.3. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
2.3.4. Planowanie regionalne i krajowe
2.4. Miasto współczesne i jego problemy
2.5. Plan miasta i przeznaczanie terenu
2.5.1. Konstrukcja miasta
2.5.2. Funkcje miasta
2.5.3. Struktura miasta
 
3. Projektowanie terenów mieszkaniowych
3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej
3.1.1. Wiadomości wstępne
3.1.2. Warunki naturalne
3.1.3. Położenie terenu w strukturze miasta
3.1.4. Zainwestowanie terenu
3.2. Struktura terenów mieszkaniowych
3.3. Bilans terenu i wskaźniki jego wykorzystania
3.4. Czynniki wpływające na ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne jednostek mieszkaniowych
3.4.1. Czynniki normatywne
3.4.2. Czynniki kompozycyjne
3.5. Podstawowe usługi na terenach mieszkaniowych
3.5.1. Zasady rozmieszczania urządzeń i obiektów usługowych na terenach mieszkaniowych
3.5.2. Obiekty oświatowe
3.5.3. Obiekty służby zdrowia
3.5.4. Ośrodekusługowo handlowy
3.5.5. Usługi administracyjne i konserwacyjno-remontowe
3.6. Komunikacja miejska i osiedlowa
3.6.1. Wiadomości ogólne
3.6.2. Komunikacja miejska
3.6.3. Komunikacja w osiedlach
3.7. Zieleń miejska i osiedlowa
3.7.1. Rola zieleni w mieście i osiedlu
3.7.2. Rodzaje terenów zieleni w miastach
3.7.3. Rozmieszczenie terenów zieleni w miastach
3.7.4. Zieleń na terenach mieszkaniowych
3.8. Elementy małej architektury na terenach mieszkaniowych
3.8.1. Pojecia wstepne
3.8.2. Elementy zabawowe dla dzieci
3.8.3. Elementy małej architektury do wypoczynku i zagospodarowania terenu
3.8.4. Elementy gospodarcze
 
4. Podstawowe wiadomości o projektowaniu architektonicznym
4.1. Koncepcja architektoniczna
4.1.1. Pojecia ogólne
4.1.2. Studia przedprojektowe
4.1.3. Wsępna faza opracowania koncepcji
4.2. Projektowanie na podstawie wymiarów człowieka na skalę architektury
4.2.4. Uprzemysłowienie budownictwa na skalę architektury. Koordynacja modularna i typizacja
4.2.5. Normy i katalogi dotyczące budownictwa
4.4. Powierzchnie i kubatury w budownictwie
 
5. Projektowanie budynków mieszkalnych
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Rodzaje budynków wielorodzinnych
5.3. Ogólne zasady projektowania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym
5.3.1. Informacje ogólne
5.3.2. Minimalne standardy projektowania i wyposażania mieszkań
5.3.4. Zasady rozwiązań funkcjonalnych mieszkań
5.3.5. Zasady projektowania pomieszczeń
5.4. Pomieszczenia niemieszkalne w budynkach
5.5. Dostępność mieszkań dla osób o ograniczonej sprawności
5.6. Cechy zabudowy jednorodzinnej
5.6.1. Wiadomosci ogólne 
5.6.2. Zalety i wady budownictwa jednorodzinnego
5.6.3. Rodzaje budynków jednorodzinnych
5.7. Układy przestrzenne zabudowy jednorodzinnej
5.8. Charakterystyczne cechy funkcjonalne domu jednorodzinnego
5.9. Zagospodarowanie dzialki budynku jednorodzinnego

Wykaz literatury i norm