Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

WUWA 2009 Wrocławska wystawa Werkbundu

Wydawnictwo: Muzeum Architektury
Autor: Jadwiga Urbaniak
Dostępność:
Oprawa: twarda, Format: 23x29 cm, Stron: 545, 2009 rok, bardzo liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

W 2009 przypadła osiemdziesiąta rocznica niezwykłego wydarzenia - Budowy w międzywojennym Wrocławiu wzorowego eksperymentalnego osiedla mieszkaniowego, które było częścią wystawy zorganizowanej pod hasłem ,,Mieszkanie i miejsce pracy" (,,Wohnung und Werkraum" Ausstellung, WUWA). Ekspozycja była prezentowana w Hali Stulecia i na okolicznym terenie. Pomysłodawcą był Śląski Oddział Niemieckiego Werkbundu - organizacji, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju nowoczesnej architektury. Wystawa odbiła się głośnym echem na całym niemal świecie. Pisano o niej nie tylko w Niemczech, ale także w większości krajów Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.
 
Wrocławskie osiedle wystawy WUWA to znakomity przykład nowych prądów w architekturze końca lat dwudziestych XX wieku, u schyłku Republiki Weimarskiej. To właśnie w Niemczech pojawił się silny ruch na rzecz budowy nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, które stały się wzorem rozwiązań dla całej Europy. Działania te znakomicie wpisywały się w ,,złote lata dwudzieste" (,,Goldene Zwanziger Jahre"). Osiedle wystawy WUWA jest jednym z ośmiu tego typu założeń w Europie.

Książka dotyczy wystawy i osiedla WUWA, przedstawionych na tle innych europejskich osiedli wzorcowych Werkb undu, uzupełniając w ten sposób wiedzę wszystkich zainteresowanych historią miasta i jego architektury.

Wierzę, że władze Wrocławia dostrzegą osiedle WUWA, tak jak dostrzegły Halę Stulecia (wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO), i przyczynią się do całościowej rewaloryzacji tego wyjątkowego zespołu mieszkaniowego, który dziś jest w opłakanym stanie. Niemal wszystkie pozostałe osiedla wzorcowe - Stuttgart, Karlsruhe, Bazylea, Zurych, Wiedeń... - przeszły proces rewaloryzacji przywracający im dawny blask. W 1929 roku polski architekt Edgar Norwerth po zobaczeniu ustawy WUWA właśnie Wrocławiowi przyznał wśród miast niemieckich pierwsze miejsce w dziedzinie kształtowania nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego. Chcielibyśmy i dziś usłyszeć takie pochlebna słowa o naszym mieście, ale dotyczące ochrony zabytków. Wszystkie istniejące domy osiedla zostały wpisane do rejestru zabytków już w 1979 roku.  (Jerzy Ilkosz Dyrektor  Muzeum Architektury)

Spis treści:
Przedmowa (Jerzy Ilkosz)
Część 1
Wstęp
Wprowadzenie
Wystawowe osiedle WErkbundu
Nowe tendencje w budownictwie mieszkaniowym lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Europie
Narzucanie nowego modelu życia społecznego
Urbanistyka osiedli
Konstrukcje
Materiały
Rozplanowanie mieszkań
Aranżacja pomieszczeń w mieszkaniu
Forma plastyczna domów - nowy styl architektury
Wrocławska wystawa ,,Mieszkanie i miejsce pracy" (WUWA)
Uwarunkowania historyczne i społeczne
Charakterystyka wystawy
Wzorcowe osiedle mieszkaniowe wystawy WUWA
Funkcja, rozplanowanie i wyposażenie wnętrz
Forma architektoniczna i kolorystyka
Konstrukcje, materiały i techniki budowlane
Opinie ówczesnych krytyków o wystawie i osiedlu
Opinie o wystawie halowej
Opinie o osiedlu
Rozplanowanie urbanistyczne
Domy wielorodzinne
Domy jednorodzinne wolno stojące i szeregowe
Materiały i techniki budowlane
Koszty
Prace renowacyjne w okresie powojennym, przekształcenia w stosunku do pierwotnego projektu
Podsumowanie

Część 2
Katalog budynków wzorcowego osiedla WUWA
Plan wystawy i osiedla WUWA - arch. Adalf Rading i Heinrich Lauterbach
Dom nr 1 - galeriowy dom czynszowy, wielorodzinny - arch. Paul Heim i Albert Kempter
Dom nr 2 - przedszkole dla 60 dzieci - arch. Paul Heim i Albert Kempter
Dom nr 3-6 - wieloklatkowy dom czynszowy, ośmiorodzinny - arch. Gustav Wolf
Dom nr 7 - wysokościowy dom czynszowy, wielorodzinny - arch. Adalf Rading
Dom nr 8 - garaże - arch. Adalf Rading
Dom nr 9-22 - szeregowy dom czynszowy - arch. Emil Lange, Ludwig Moshamer, Heinrich Lauterbach, Moritz Hadda, Paul Hausler, Theodor Effenberger
Dom nr 23-25 - szeregowy dom czynszowy - arch. Theodor Effenberger
Dom nr 26-27 - dom dwurodzinny z garażmi - arch. Theodor Effenberger
Dom nr 28 - dom jednorodzinny z garażmi - arch. Emil Lange
Dom nr 29-30 - dom dwurodzinny - arch. Paul Hausler
Dom nr 31 - dom hotelowy dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych - arch. Hans Scharoun
Dom nr 32-33 - dom dwurodzinny - arch. Gustav Wolf
Dom nr 34 - dom jednorodzinny - arch. Heinrich Lauterbach
Dom nr 35 - dom jednorodzinny - arch. Heinrich Lauterbach
Dom nr 36 - dom jednorodzinny - arch. Moritz Hadda
Dom nr 37 - dom jednorodzinny - arch. Ludwig Moshamer
Teksty źródłowe
Biogramy architektów
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks osób