Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Redakcja Janowicz Rafał, Redakcja Przewłócki Jarosław
Dostępność:

ISBN 978-83-7348-683-6

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 183,  2016 r.

Niniejsza książka stanowi przegląd badań naukowych związanych z tematyką przebudowy obiektów budowlanych, prowadzonych w Katedrze Technicznych Pod­staw Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, i jest skierowana do szerokiego grona specjalistów zajmujących się tą problematy­ką zarówno naukowo, jak i w praktyce. W opracowaniu omówiono architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe, a także „artystyczne” rozwiązania stosowane w przebudowach obiektów współczesnych, jak również zabytkowych, objętych ochro­ną konserwatorską.  

Przedstawiona w niniejszej książce problematyka przebudowy dotyczy zarówno budynków, których zły stan zagraża ich dalszemu bezpiecznemu użytkowa­niu, jak i budynków, które stanęły przed koniecznością spełnienia nowych wymagań w efekcie zwiększonych oczekiwań użytkowych. W pracy podjęto również próbę okre­ślenia miejsca działań plastycznych podczas takich inwestycji.

Książka składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia zwią­zane z przebudową obiektów zabytkowych. Opisano tu przebudowy gdańskich kościo­łów oraz przedstawiono tradycyjne i współczesne metody wzmacniania fundamen­tów obiektów zabytkowych. Poruszono tematykę rehabilitacji elementów konstrukcji drewnianych, a także problematykę związaną z prawidłowym przeprowadzeniem przebudowy przy zachowaniu odpowiednio dobranych parametrów akustycznych. 

Druga część książki jest poświęcona problemom rewitalizacji, jak również możliwości zwiększania jakości energetycznej obiektu. Opisano tu zjawisko tzw. chorego budynku, omówiono też nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz wyposa­żenie instalacyjne stosowane podczas przebudowy obiektów budowlanych. W trze­ciej części pracy przedstawiono problematykę przebudowy budynków w kontekście zmian wymagań prawnych i nowych oczekiwań użytkowych. Opisano tu rozwój tzw. systemów cyfrowych w budownictwie, jak również omówiono nowe zagrożenia, przed którymi należy zabezpieczyć współczesne budynki, charakteryzując m.in. ochronę pasywną związaną z atakami terrorystycznymi. Czwarta część książki jest poświęco­na problematyce powiązań pomiędzy sztuką a architekturą w kontekście przebudowy i remontu istniejących budynków. Opisano tu działania artystyczne polegające na re­alizacji malarstwa monumentalnego na przykładzie murali realizowanych na gdańskim osiedlu Zaspa oraz działań artystycznych podjętych we wnętrzu budynku dworca ko­lejowego w Gdyni. Opracowanie jest skierowane do szerokiego grona specjalistów zajmujących się zarówno naukowo, jak i w praktyce problematyką przekształcania istniejących obiek­tów budowlanych.

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE 

I. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH 

 1. Tradycyjne metody wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych Jarosław Przewłócki, Monika Zielińska 

 2. Współczesne metody wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych Jarosław Przewłócki, Monika Zielińska 

 3. Korekta akustyki dziedzińców Politechniki Gdańskiej po rewaloryzacji
  Andrzej Kulowski 

 4. Przebudowy gdańskich kościołów
  Aleksander Piwek

II. PRZEBUDOWY BUDYNKÓW A PROBLEMY REWITALIZACJI

 1. Problemy przebudowy obiektów medycznych związane ze zmianami
  wymagań stawianych instalacjom
  Rafał Janowicz, Michał Kwasek 

 2. Problemy konstrukcyjne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych
  Stefan Niewitecki 

 3. Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna
  przy modernizacji budynków mieszkalnych
  Stefan Niewitecki 

 4. Syndrom chorego budynku – problemy projektowe na przykładach
  z województwa pomorskiego
  Bogusława Konarzewska, Rafał Janowicz 

 1. Innowacyjne technologie w architekturze jako narzędzie polepszenia
  jakości energetycznej budynków
  Joanna Kabrońska, Marek Sztafrowski 

 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych w modernizowanych budynkach. Wpływ rewitalizacji na kształtowanie formy architektonicznej Joanna Kabrońska, Marek Sztafrowski 

III. PRZEBUDOWY BUDYNKÓW W KONTEKŚCIE ZMIAN WYMAGAŃ PRAWNYCH I NOWYCH OCZEKIWAŃ UŻYTKOWYCH 

 1. Nowe technologie w architekturze: społeczna rola technologii
  Marek Wysocki, Joanna Kabrońska 

 2. Budynek jako cyfrowa maszyna
  Bogusława Konarzewska, Rafał Janowicz 

 3. Projektowanie budynków użyteczności publicznej narażonych na ataki terrorystyczne z wykorzystaniem systemu ochrony pasywnej
  Karol Grębowski, Monika Zielińska 

IV. PRZEBUDOWY BUDYNKÓW A DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE 

 1. Murale – przekształcenie architektury budynków na przykładzie
  gdańskiego osiedla Zaspa-Młyniec
  Jan Buczkowski, Dominika Krechowicz, Krzysztof Wróblewski 

 2. Sztuka w przestrzeni publicznej na przykładzie wnętrz budynku dworca kolejowego w Gdyni
  Ryszard Grodnicki, Janusz Osicki, Wojciech Strzelecki, Janusz Tkaczuk,
  Dąbrówka Tyślewicz, Edyta Urwanowicz