Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Falborski Tomasz, Knabe Witold, Perliński Aleksander, Urbańska-Galewska Elżbieta
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
34,00 zł

ISBN 978-83-7348-187-9

Okładka: miękka, Format: cm, Stron: 150, 2019 r.

Nowoczesne metody projektowania konstrukcji stalowych w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane metody modelowania i analizowania układów konstrukcyjnych z wykorzystaniem komercyjnych programów komputerowych. Poprawne korzystanie z nowoczesnych narzędzi projektowych wymaga jednak od użytkowników tychże programów dobrej znajomości podstaw modelowania konstrukcji.

Niniejsze opracowanie nie tylko ma na celu przybliżenie podstawowej wiedzy w tym zakresie, ale również, dzięki licznym przykładom, może stanowić istotną pomoc w rozwiązywaniu zadań z dziedziny analiz wyboczeniowych oraz wykonywaniu obliczeń statycznych stalowych konstrukcji prętowych z zastosowaniem analizy II rzędu.

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Definicje

1. Podstawy modelowania i analizowania konstrukcji stalowych (Elżbieta Urbańska-Galewska)

1.1.1. Modele obliczeniowe

1.1.1 Modele materiałowe

1.1.2. Modele obliczeniowe konstrukcji

1.1.3. Wrażliwość konstrukcji na efekty II rzędu

1.2. Rodzaje analiz konstrukcji stalowych

1.3. Charakterystyka ustrojów prętowych

1.4. Imperfekcje

1.4.1. Klasyfikacja imperfekcji [14]

1.4.2. Nośność pręta rzeczywistego

1.5. Imperfekcje w normowych modelach obliczeniowych

1.5.1. Imperfekcje lokalne pojedynczych prętów

1.5.2. Imperfekcje globalne układów ramowych

1.5.3. Imperfekcje globalne w analizie stężeń

1.6. Zakres stosowania analizy I i II rzędu

2. Wprowadzenie do analiz numerycznych konstrukcji stalowych (Tomasz Falborski)

2.1. Przykład obliczeniowy 1: słup wspornikowy

2.2. Przykład obliczeniowy 2: słup obustronnie przegubudowy

2.3. Przykład obliczeniowy 3: rama portalowa

3. Wymiarowanie ram portalowych z uwzględnieniem imperfekcji globalnych (Aleksander Perliński)

3.1. Sposoby wprowadzania imperfekcji przechyłowych w programach inżynierskich

3.1.1. Zastosowanie offsetu

3.1.2. Zastosowanie imperfekcji przechyłowej bezpośrednio w geometrii modelu konstrukcji

3.1.3. Zastosowanie obciążenia zastępczego

3.2. Przykład obliczeniowy 1: sposoby wprowadzania imperfekcji przechyłowych

3.2.1. Rozwiązanie – metoda 1: zastosowanie offsetu

3.2.2. Rozwiązanie – metoda 2: zastosowanie imperfekcji przechyłowej bezpośrednio w geometrii modelu konstrukcji

3.2.3. Rozwiązanie – metoda 3: zastosowanie obciążenia zastępczego

3.3. Przykład obliczeniowy 2: rama jednonawowa

3.3.1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie słupa – analiza bez uwzględniania imperfekcji

3.3.2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie słupa – analiza z uwzględnieniem globalnej imperfekcji przechyłowej

3.4. Przykład obliczeniowy 3: rama trójnawowa, trzykondygnacyjna

3.4.1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie słupów – analiza bez uwzględniania imperfekcji

3.4.2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie słupów – analiza z uwzględnieniem globalnej imperfekcji przechyłowej

4. Analiza słupa złożonego z przewiązkami (Witold Knabe)

4.1. Obliczanie elementów osiowo ściskanych, podpartych przegubowo na końcach

4.2. Przykład obliczeniowy: słup złożony z przewiązkami – model ramowy

4.2.1. Przyjęcie przekrojów i materiału słupa

4.2.2. Węzły konstrukcji

4.2.3. Zdefiniowanie prętów gałęzi słupa

4.2.4. Przyjęcie podpór

4.2.5. Przyjęcie obciążenia

4.2.6. Wprowadzenie wstępnych imperfekcji słupa

4.2.7. Obliczenia konstrukcji

4.2.8. Siły wewnętrzne i wymiarowanie gałęzi słupa

4.2.9. Podsumowanie

5. Obliczenia statyczne układów stężeń (Tomasz Falborski)

5.1. Przykład obliczeniowy 1: tężnik połaciowy poprzeczny

5.1.1. Definicja modelu obliczeniowego w programie ARSA 2016

5.1.2. Oddziaływania na tężnik połaciowy poprzeczny

5.1.3. Wyniki obliczeń

5.1.4. Obliczenia z wykorzystaniem imperfekcji geometrycznych

5.2. Przykład obliczeniowy 2: tężnik pionowy ścienny

5.2.1. Definicja modelu obliczeniowego w programie ARSA 2016

5.2.2. Oddziaływania na tężnik pionowy ścienny

5.2.3. Wyniki obliczeń

5.2.4. Obliczenia z wykorzystaniem imperfekcji geometrycznych