Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli

Autor: Przemysław Litewka i Ryszard Sygulski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
57,00 zł
Oprawa: miękka, Stron: 284, Format: B5, 2012 r.

Książka jest przeznaczona dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki budowli i teorii sprężystości. Zaprezentowano w niej zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń układów prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, obliczanie sił wewnętrznych w ramach statycznie niewyznaczalnych metodą sił i metodą przemieszczeń, a także podstawy teorii płyt cienkich.
 
Omówiono zarówno konstrukcje prętowe, jak i ustroje powierzchniowe. Uwzględniono łuki statycznie niewyznaczalne, ramy przestrzenne statycznie niewyznaczalne, metodę Crossa i metodę mieszania, macierzową wersję metody przemieszczeń w odniesieniu do różnych typów konstrukcji, ze szczególnym naciskiem na ramy płaskie.
 
Przedstawiono zagadnienia wpływu dużych sił osiowych na przemieszczenia i siły wewnętrzne w statyce oraz stateczność początkową ram. Wybrane zagadnienia mechaniki ustrojów powierzchniowych posłużyły do prezentacji metod obliczeń mniej znanych niż powszechnie stosowana metoda elementów skończonych: metody pasm skończonych w odniesieniu do płyt, tarcz i tarczownic oraz inżynierskiej, przybliżonej metody obliczania sił w powłokach osiowosymetrycznych. Na zakończenie przedstawiono podstawy sformułowania metody elementów brzegowych w odniesieniu do membran i płyt.
 
Większość rozdziałów zawiera liczne przykłady obliczeń z porównawczą analizą wyników uzyskiwanych dla różnych typów układów konstrukcyjnych.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

1. Pręty zakrzywíone 

1.1. Wstęp
1.2. Łuki kołowe statycznie wyznaczalne
1.3. Łuki kołowe statycznie niewyznaczalne
1.4. Łuki paraboliczne statycznie niewyznaczalne

2. Ramy przestrzenne
2.1. Równania równowagi w przestrzeni trójwymiarowej
2.2. Siły wewnętrzne w prętach ram przestrzennych
2.3. Siły wewnętrzne w ramach przestrzennych statycznie wyznaczalnych
2.4. Obliczanie przemieszczeń ram przestrzennych statycznie wyznaczalnych
2.5. Siły wewnętrzne w ramach przestrzennych statycznie niewyznaczalnych. Metoda sił

3. Ramy statycznie niewyznaczalne - metoda Crossa i metoda mieszana
3.1. Wprowadzenie
3.1. Wprowadzenie
3.2. Metoda Crossa
3.3. Metoda mieszana

4. Macierzowa wersja metody przemieszczeń
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przemieszczenia węzłowe
4.3. Macierze sztywności elementów
4.4. Obciążenie
4.5. Macierze sztywności i wektory reakcji elementów zredukowanych
4.6. Transformacja wielkości elementowych między układami współrzędnych
4.7. Globalne równania równowagi
4.8. Warunki podparcia i redukcja statyczna
4.9. Algorytm macierzowej wersji metody przemieszczeń
4.10. Przypadki specjalne zastosowania macierzowej wersji metody przemieszczeń
4.11. Przykład obliczeniowy
4.11.1. Obliczenia z redukcją statyczną
4.11.2. Obliczenia bez redukcji statycznej
4.12. Ramy stalowe z węzłami podatnymi
4.12.1. Podstawy teoretyczne
4.12.2. Pręt z węzłami podatnymi
4.12.3. Przykład obliczeniowy

5. Statyka układów prętowych z uwzględnieniem dużych sił osiowych

5.1. Wprowadzenie
5.2. Funkcje kształtu
5.3. Wyprowadzenie macierzy sztywności
5.4. Alternatywne wyprowadzenie macierzy sztywności geometrycznej
5.5. Algorytm obliczania statyki ram płaskich z uwzględnieniem wpływu dużych sił osiowych 5.6. Przykłady obliczeń
5.6.1. Rama przesuwna
5.6.2. Rama nieprzesuwna 

6. Stateczność ram płaskich w ujęciu macíerzowym 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Energetyczne kryterium utraty stateczności
6.3. Algorytm obliczeń utraty stateczności przez ramę
6.4. Przykłady obliczeń
6.4.1. Obliczenie obciążenia krytycznego ramy nieprzesuwnej
6.4.2. Analiza mnożników krytycznych ramy przesuwnej 

7. Konstrukcje cięgnowe

7.1. Wprowadzenie
7.2. Właściwości mechaniczne cięgien
7.3. Model analityczny układu cięgien
7.4. Przykłady obliczeniowy

8. Metoda pasm skończonych

8.1. Wprowadzenie
8.2. Płyty
8.3. Tarcze
8.4. Tarczownice
8.5. Płyty wieloprzęsłowe i płyty Z podporami słupowymi 

9. Obliczanie sił w powłokach osíowosymetrycznych 
9.1. Wprowadzenie
9.2. Stan błonowy
9.2.1. Informacje ogólne
9.2.2. Powłoka walcowa
9.2.3. Czasza kulista
9.2.4. Powłoka stożkowa
9.3. Zaburzenia stanu błonowego
9.3.1. Informacje ogólne
9.3.2. Powłoka walcowa
9.3.3. Czasza kulista
9.3.4. Powłoka stożkowa
9.3.5. Charakterystyka zaburzeń stanu błonowego
9.4. Inne elementy konstrukcyjne zbiorników osíowosymetrycznych
9.4.1. Pierścieniowa belka obwodowa
9.4.2. Pierścieniowa ława fundamentowa na podłożu sprężystym
9.5. Typowe połączenia powłok w zbiornikach osíowosymetrycznych
9.5.1. Powłoka walcowa utwierdzona w fundamencie
9.5.2. Powłoka walcowa połączona z ławą pierścieniową na podłożu sprężystym
9.5.3. Powłoka walcowa połączona bezpośrednio z czaszą kulistą
9.5.4. Powłoka walcowa połączona z czaszą kulistą przez belkę obwodową
9.6. Przykład obliczeniowy
9.6.1. Wstęp
9.6.2. Obliczenia pomocnicze
9.6.3. Schemat pierwszy
9.6.4. Schemat drugi
9.6.5. Analiza wyników 

10. Metoda elementów brzegowych 
10.1. Wprowadzenie
10.2. Statyka membrany
10.3. Początkowa konfiguracja membrany
10.4. Statyka


Bibliografia