Wycena nowych technologii w budownictwie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 264, 2010 rok, ok. 60 rysunków technicznych, 30 fotografii i 20 tabel

To pierwszy na rynku poradnik tak wnikliwie omawiający zagadnienia związane z kosztorysowaniem robót remontowych. Pozycja skierowana jest do kosztorysantów oraz osób zainteresowanych nowymi technologiami w budownictwie. Informacje zawarte w książce mają pomóc w lepszym zrozumieniu procesów technologicznych, a także umożliwić krytyczne spojrzenie na dostępne na rynku katalogi. Poradnik zawiera ok. 60 rysunków technicznych, 30 fotografii i 20 tabel.

Spis treści:
Od Autora
Od Wydawcy
Rozdział I. Okładziny ceramiczne 
1. Wstęp
2. Technologia
2.1. Rodzaje zapraw klejących
2.2. Wymagania stawiane zaprawom klejącym i ich dobór
2.3. Zużycia zaprawy klejącej
2.4. Wymagania stawiane zaprawom spoinującym i ich dobór 
2.5. Dobór płytek
3. Kalkulacja na podstawie KNR-ów
3.1. Podłoże
3.2. Katalogi
4. Baseny

Rozdział II. Naprawa konstrukcji żelbetowych
1. Wstęp
2. Sposoby naprawy
3. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych –technologia
3.1. Materiały
3.2. Przygotowanie podłoża
3.3. Naprawa (reprofilacja) podłoża
3.4. Kalkulacja na podstawie KNR-ów
4. Iniekcje –technologia
4.1. Materiały 
4.2. Wykonywanie iniekcji 
4.3. Kalkulacja na podstawie KNR-ów
5. Wzmocnienia konstrukcji żelbetowych
5.1. Technologia
5.2. Kalkulacja na podstawie KNR-ów

Rozdział III. Posadzki przemysłowe i powłoki ochronne
1. Wstęp
2. Budowa podłogi
3. Posadzki przemysłowe
3.1. Posypki utwardzające
3.2. Posadzki z żywic syntetycznych
3.3. Posadzki cementowe
3.4. Wypełnienie dylatacji
4. Kosztorysowanie posadzek na podstawie KNR-ów
4.1. Posypki utwardzające
4.2. Posypki z żywic syntetycznych
4.3. Posadzki cementowe
5. Powłoki ochronne
6. Kosztorysowanie powłok na podstawie KNR-ów

Rozdział IV. Hydroizolacje
1. Wstęp
2. Materiały cementowe i bitumiczne
2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające
2.2. Polimerowo-bitumiczne, grubudowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB)
2.3. Krystaliczne zaprawy uszczelniające
2.4. Kosztorysowanie na podstawie KNR-ów
3. Materiały polimerowe
3.1. Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające (folie w płynie)
3.2. Chemoodporne, elastyczne powłoki uszczelniające z żywic reaktywnych
3.3. Kosztorysowanie na podstawie KNR-ów
4. Katalogi KNR 9-15, KNR AT-35, KNR AT-09, KNR 0-32

Rozdział V. Renowacja starego budownictwa
1. Wstęp
2. Odtworzenie izolacji poziomej
2.1. Iniekcja grawitacyjna
2.2. Iniekcja ciśnieniowa 
2.3. Iniekcja dwurzędowa
2.4. Iniekcja dwustronna
2.5. Wstępna iniekcja wypełniająca pustki i rysy
2.6. Kosztorysowanie prac iniekcyjnych na podstawie KNR-ów
3. Wykonanie wtórnej izolacji pionowej
3.1. Izolacja zewnętrzna
3.2. Izolacja typu wannowego
3.3. Izolacja posadzki
3.4. Kosztorysowanie prac hydroizolacyjnych na podstawie KNR-ów
4. Tynki renowacyjne
4.1. Składniki systemu tynków renowacyjnych
4.2. Technologia robót
4.3. Kosztorysowanie na podstawie KNR-ów
5. Kosztorysowanie robót osuszeniowych
6. Wzmacnianie konstrukcji murowych
7. Komentarz
Zakończenie
Bibliografia
Źródła rysunków i fotografii
Wybrane akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego