Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wykłady o współczesnej urbanistyce with English Suplement on Contemporary Town Planning

Autor: Sławomir Gzell
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
35,00 zł

ISBN 978-83-7814-327-7

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 208, 2015 r.


Szerokością spojrzenia i formą narracji „Wykłady o współczesnej urbanistyce” nawiązują do dobrej tradycji opublikowanych wykładów wygłaszanych przez naukowe autorytety i intelektualistów tego formatu co Roman Ingarden czy Michel Foucault. To podręcznik akademicki oferujący czytelnikowi nie tylko niemałą porcję elementarnej wiedzy na temat współczesnych teorii urbanistycznych ale również sporo własnych obserwacji i autorskich komentarzy sytuujących owe teorie w szerszym kontekście procesów cywilizacyjnych. Dzięki temu łatwiej zrozumieć rolę, jaką urbanista odgrywa w skomplikowanej sieci powiązań decyzyjnych i wpływ tych decyzji na kierunki rozwoju współczesnych miast. Łatwiej też wyobrazić sobie wzajemne oddziaływania czynników wpływających na formę urbanistyczną i architektonikę miasta. 

Podkreślmy jednak od razu, że walor tych komentarzy nie ogranicza się do przekonujących argumentów, jakimi autor posługuje się interpretując mechanizmy zmian strukturalnych. Wartościami istotnymi są tu również atrakcyjna forma literacka i świetne ilustracje. Dotykając w swoim podręczniku spraw najważniejszych a zarazem trudnych Sławomir Gzell wyjaśnia kwestie złożone w sposób klarowny i sugestywnie; z elegancją formy sięgającą wzorców klasycznego traktatu. 

Dzięki temu lektura tej książki będzie dla czytelnika również źródłem przyjemności estetycznej. 
  
(fragment recenzji wydawniczej profesora Zbigniewa Zuziaka z Politechniki Krakowskiej)

Spis treści:

WSTĘP

CZĘŚĆ 1. WYKŁADY O PODSTAWACH TEORII URBANISTYKI JUTRA 
1.1.  Miasto jako podmiot urbanistycznych badań podstawowych
1.1.1.  Zmienność postaw badawczych wobec miasta
1.1.2.  Miasto po roku 1982 – nowe zjawiska i stan badań
1.1.3.  Miasto przyszłości – wiarygodność prognozy 
1.2.  Miasto jako podmiot urbanistycznych badań stosowanych 
1.2.1.  Nowe miasto XXI wieku – ku rozproszonemu regionowi?
1.2.2.  USA – powrót do Europy: Nowy Urbanizm
1.2.3.  Europa / Polska – próby uniknięcia epoki rozproszenia miast
1.3.  Miastotwórcza rola transportu w teorii urbanistyki 
1.3.1.  Rola ulicy w przestrzeni miasta – pytania badawcze 
1.3.2.  Szachownica 
1.3.3.  Ogród 
1.3.4.  Lini
1.3.5.  Węzeł 
1.3.6.  Korytarz
1.3.7.  Sieć 
1.3.8.  Ulica jutra
1.4.  Architektura nowych miast – podejście metodyczne 
1.4.1.  Miasto jako kontekst dla architektury 
1.4.2.  Moda na inną architekturę
1.4.3.  Architektura jako odwzorowanie ruchu 
1.4.4.  Architektura ekologiczna 
1.4.5.  Architektura na temat 
1.4.6.  Architektura wirtualna i nowe technologie
1.4.7.  Wolność poczynań artystycznych 
1.4.8.  Architektura z wystawy 
1.4.9.  Architektury gustu 

CZĘŚĆ 2. WYKŁADY O NOWYM PLANOWANIU, O INTEGRACJI KWESTII PROJEKTOWYCH, EKONOMICZNYCH, ŚRODOWI- SKOWYCH I SPOŁECZNYCH W NOWEJ FILOZOFII PLANO- WANIA MIAST
2.1. Jakość przestrzeni a Nowe Planowanie 
2.1.1.  Determinanty zmian 
2.1.2.  Definicja i kryteria oceny 
2.1.3.  Nowa geografia miast
2.1.4. Nowi obywatele
2.1.5.  Nowy liberalizm 
2.1.6.  Władza i pieniądze 
2.1.7.  Nowa młodość świata
2.1.8.  Zaniechania
2.1.9.  Rządzący – nowa samorządność 
2.1.10.  Rządzeni – nowa partycypacja 

2.2. Jakość przestrzeni miejskiej jako wynik projektowania urbani- stycznego 
2.2.1.  Założenia 
2.2.2.  Plan jako narzędzie kreacji przestrzeni
2.2.3.  Przykład berliński – Planwerk Innenstadt Berlin 
2.2.4.  Jakość przestrzeni a rozwój zrównoważony 
2.2.5.  Nowe Planowanie jako paradygmat urbanistyczny 

CZĘŚĆ 3. WYKŁADY O ZARZĄDZANIU CHAOSEM I KONCEPCJI TYMCZASOWEGO WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI W MIEŚCIE 
3.1.  Od czego odchodzimy – pozorny porządek planistyczny, przykład Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej
3.2.  Nowa logika myślenia o miejskiej przestrzeni 
3.3.  Pustki miejskie – od wyrzutów sumieniado dostrzegania potencjału miejsca 
3.4.  Nowi aktorzy: od miejskiej partyzantki do przemysłów kreatywnych 
3.5.  Od planowania do dynamicznego zarządzania 

PODSUMOWANIE – DOKTRYNA URBANISTYCZNA

BIBLIOGRAFIA