Wykorzystać kamień

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Studio Jasa
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 49,00 zł 25,00 zł

ISBN 978-83-926332-0-4

Oprawa: miękka, Format: 23,5x16,5 cm, Stron: 256, 2007 r.

Wiedza dwóch autorów oraz połączenie teorii i praktyki umożliwiły powstanie podręcznika adresowanego do wszystkich, którzy mają do czynienia z kamieniem. Do tych, którzy chcieliby poszerzyć zasób swoich wiadomości na temat skał, ich pochodzenia, wydobycia i przetwarzania. Do tych, którzy będą projektować lub już zajmują się projektowaniem, a czują niedosyt wiedzy o coraz popularniejszych we współczesnym budownictwie kamieniach. Do lzi, którzy używają materiału kamiennego na budowach, w ogrodach czy w architekturze krajobrazu a nie zawsze wiedzą, jak należy z nim postępować albo czego można się spodziewać po kamieniu.

Książka polecana jest pracownikom firm zajmujących się produkcją i montażem elementów kamiennych, aby rozbudowali swoją wiedzę i świadomość w zakresie genezy materiału, z którym pracują i umieli przewidzieć skutki swoich działań w kamieniu. I wreszcie adresowana jest do osób, od których zależą decyzje czy w ogóle zastosować kamień, a jeżeli tak, to jakiego kamienia użyć w danym przypadku. Publikacja będzie również przydatna wszystkim tym, którzy w swoim domu lub zarządzanym obiekcie mają kamień, a chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o jego pochodzeniu, o obchodzeniu się z nim oraz o jego pielęgnacji i konserwacji. 
 

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Geologia a ś
rodowisko
3. Budowa i ewolucja ziemi
4. Procesy geologiczne
4.1. Procesy endogeniczne 
4.1.1 Diastrofizm 
4.1.2. Magmatyzm 
4.1.3. Metamorfizm
4.2. Procesy egzogeniczne
4.2.1. Wietrzenie 
4.2.2. Erozja
4.2.3. Powierzchniowe ruchy masowe
4.2.4. Transport i sedymentacja 
4.2.5. Diageneza

5. Skały i ich rodzaje 
5.1. Skały magmowe 
5.2. Skały osadowe
5.3. Skały metamorficzne
5.4. Obieg materii skalnej w przyrodzie
6. Czas geologiczny
7. Obieg wody w skałach. Zjawiska krasowe
8. Produkty wietrzenia i ich wykorzystanie 
9. Synatropizacja środowiska
10. Problem skażenia środowiska
10.1. Problem skażenia wód
10.2. Zanieczyszczenie powietrza 
10.3. Kwaśne deszcze 
10.4. Efekt cieplarniany
11. Deterioracja materiałów skalnych i jej przeciwdziałanie
12. Występowanie "skał ozdobnych" w Polsce
12.1.  Granity
12.2. Piaskowce
12.3. Wapienie
12.4. Marmury
12.5. Serpentynity
13. Historia kamienia w budownictwie
14. Budowlany podział kamienia
15. Przygotowanie kamienia dla potrzeb budownictwa
16. Stosowanie kamienia we wnętrzach
17. Stosowanie kamienia na zewnątrz
17.1. Posadzki zewnętrzne i schody
17.2. Okładzinowe elewacje kamienne
17.3. Kamień w ogrodzie
18. Błędy i usterki okładzin kamiennych oraz ich naprawa
19. Chemia dla kamienia
20. Projektowanie okładzin
21. Obowiązujące normy i przepisy techniczne

I. Spis literatury
II. Słownik terminów pochodzenia obcego

 

O autorach:
Doktor habilitowany MAREK W. LORENC, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, geolog, wieloletni pracownik Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek wielu renomowanych polskich i europejskich organizacji, aktywny uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, autor wystaw fotograficznych oraz ponad 200 publikacji popularnonaukowych i naukowych w kraju i na ś
wiecie, jest wykładowcš na kierunku architektura krajobrazu.

 

Inżynier SŁAWOMIR MAZUREK, przez wiele lat pracował w instytutach naukowo-badawczych ochrony środowiska, autor prac i publikacji na temat ochrony wód, od 1990 roku związany z kamieniarstwem, zarządzał produkcją i montażem elementów kamiennych,  organizował i nadzorował realizację skomplikowanych projektów elewacji kamiennych i wnętrz w Niemczech i w Polsce.

Recenzje:

"Książka jest niewątpliwie pozycją oczekiwaną i niesłychanie aktualną. Jest znakomitym podręcznikiem. Może z niego korzystać zarówno ktoś, kto chce znaleźć szybką i wyraźną odpowiedź na konkretne pytanie praktyczne, jak i ktoś, kto pragnie zdobyć szerszą i głębszą wiedzę o istocie, pochodzeniu i cechach tak bogatego w formy, a zarazem w olbrzymiej większości przypadków najtrwalszego materiału."

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

"Jest to wartościowe, podręcznikowe, popularno-naukowe opracowanie adresowane do użytkowników kamienia, obejmujące zagadnienia powstawania i pochodzenia skał, ich wydobycia, przeróbki i zastosowania jako kamienia budowlanego do różnych celów."

prof. dr inż. Krzysztof Birkenmajer
geolog, członek rzeczywisty PAN