Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 27,00 zł 17,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 16x23,5 cm, Stron: 25, 2015 r.


Niniejszy poradnik dotyczy normy PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. W pracy dokonano interpretacji sformułowań zawartych w ww. normie odnośnie do zakresu stosowania, wartości wymagań, metod badań i systemów oceny zgodności oraz podano: − zalecenia dotyczące wartości progowych właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów zależnie od przewidywanego zakresu stosowania, − zasady dotyczące oceny zgodności wyrobów według wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 305/2011 oraz wymagań przepisów krajowych, − podstawowe informacje dotyczące warunków stosowania wyrobów ujętych w normie.

Spis treści

Streszczenie 

Summary

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres poradnika

1.2. Terminy i definicje

2. Podział  wyrobów hydroizolacyjnych 

3. Wymagania normy PN-EN 13967:2012 

3.1. W zakresie właś ciwości wyrobów

3.2. Ocena zgodności

4. Zalecenia ITB

4.1. Zalecenia dotyczące oceny zgodności .

4.2. Uwagi dotyczące uwalniania substancji niebezpiecznych i reakcji na ogień

5.  Podstawowe zasady stosowania wyrobówuję tych w normie PN-EN 13967:2012

6. Dokumenty związane

6.1. Normy powołane 

6.2. Przepisy

6.3. Prace naukowo-badawcze ITB