Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia cz. II

  • 37,60 zł

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 170, 2010 rok, rysunki czarno-białe
 
Wytrzymałość materiałów to dział mechaniki, będących jedną z podstawowych dziedzin wiedzy, stanowiący przedmiot nauczania stentów uczelni technicznych na wydziałach: Budownictwo lądowe, mechaniczny, górniczy, inżynierii środowiska.  Podręcznik "Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia" jest polecony stentom i dydaktykom tych wydziałów. Stanowi on efekt wieloletniej pracy dydaktycznej i poczynionych w jej trakcie obserwacji i przemyśleń autorki - dr inż. Grażyny Anny Palczak. Przeznaczony jest przede wszystkim do nauki samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów technicznych, przed którymi staną kiedyś przyszli konstruktorzy. W tym zakresie znakomicie wypełnia lukę w polskiej literaturze technicznej, dotyczącej tej dziedziny, jest nieomal niezbędny w bibliotece każdego inżyniera konstruktora.

Zalety podręcznika, które decydują o jego wielkiej popularności, to przejrzystość, czytelny układ oraz logiczne usystematyzowanie materiału. Zawiera w esencjonalnej formie podstawowe wiadomości teoretyczne, wskazówki metodyczne, rozwiązane typowe przykłady ilustrujące omawianą teorię, uszeregowane według narastającego stopnia trności, a także zadania proponowane do samodzielnego rozwiązywania i ich wyniki.  Z uwagi na wielość wariantów i ciekawych schematów zadań w każdej grupie tematycznej, podręcznik pozwala na indywidualizację pracy w zespołach stenckich, stanowiąc cenną pozycję literaturową dla nauczycieli akademickich. Nie można nie docenić faktu, że w zadaniach dane liczbowe dobrano tak, by samodzielne obliczenia nie były pracochłonne i nie przesłaniały sensu merytorycznego.

Spis treści:
Od autora
1. Odkształcenia belek
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Metoda całkowania równania różniczkowego osi odkształconej
1.3. Metoda obciążeń wtórnych
2. Złożone przypadki wytrzymałości. Stan naprężeń i odkształceń
2.1. Zginanie ukośne
2.2. Ścinanie ze zginaniem
2.3. Mimośrodowe rozciąganie (ściskanie)
2.4. Stan naprężenia. Analityczne i graficzne metody określenia naprężeń
2.5. Stan odkształcenia. Analityczne i graficzne metody określenia odkształceń
2.6. Naprężenia główne. pełne sprawdzenie wytrzymałości belek
2.7. Belki złożone
3. Odpowiedzi do zadań
4. Literatura