Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wytrzymałość materiałów. Zadania

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
30,00 zł

ISBN 978-83-7348-538-9

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 235, 2017 r.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunku budow­nictwo wyższych uczelni technicznych. Przedmiot wytrzymałość materiałów jest jednym z podstawowych przedmiotów wykształcenia inżynierskiego. Projektowanie konstrukcji budowlanych według odpowiednich  norm budowlanych przebiega zgodnie z zasadami wywodzącymi się z tej nauki. Z tego względu dobre opanowanie materiału wykładanego w ramach wytrzymałości materiałów wymaga nabycia sprawności rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich. Nasz podręcznik zawierający zadania dotyczące wszystkich, ważnych z punktu widzenia inżyniera budowlanego,  problemów tego przedmiotu, ma pomóc w nabyciu umiejętności sprawnego ich rozwiązywania. Ze względu na znaczną rozległość tematyczną przedmiotu wytrzymałość materiałów jest to materiał trudny do opanowania przez studentów, bez wykonania odpowiedniej liczby przykładów numerycznych. Mamy nadzieję, że niniejszy zbiór zadań będzie służył pomocą w tym zakresie.

Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera ponadto krótki wstęp teoretyczny, w którym podano podstawowe założenia teorii wraz z zestawem wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań. Pewna liczba, starannie wybranych, zadań przykładowych została podana łącznie ze szczegółowymi rozwiązaniami, natomiast do pozostałych załączono jedynie same odpowiedzi. Taki układ wydaje się celowy, aby student mógł sprawdzić swoje umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich.

 


Spis treści:

WSTĘP

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

1.1. Płaski stan naprężenia (PSN)

1.2. Płaski stan odkształcenia (PSO) 

1.3. Związki fizyczne 

2. ZAGADNIENIA ŚCISKANIA I ROZCIĄGANIA

2.1. Zadania statycznie wyznaczalne

2.2. Zadania statycznie niewyznaczalne

2.3. Zbiorniki cienkościenne 

2.4. Metody projektowania konstrukcji 

3. SKRĘCANIE SWOBODNE

3.1. Pręty krępe (o przekroju kołowym i prostokątnym) 

3.2. Pręty cienkościenne .

3.3. Projektowanie prętów skręcanych 

4. ZGINANIE 

4.1. Momenty bezwładności figur płaskich

4.2. Obliczanie naprężeń normalnych w stanie zginania prostego i ukośnego

4.3. Projektowanie prętów zginanych

4.4. Naprężenia styczne przy zginaniu, środek zginania

4.5. Naprężenia główne 

5. POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE 

5.1. Połączenia nitowane

5.2. Połączenia spawane 

6. MIMOŚRODOWE ŚCISKANIE I ROZCIĄGANIE

6.1. Obliczanie naprężeń normalnych 

6.2. Projektowanie prętów

6.3. Wyznaczanie rdzenia przekroju

6.4. Wpływ wyłączenia strefy rozciąganej 

7. ENERGIA POTENCJALNA ODKSZTAŁCENIA SPRĘŻYSTEGO 

7.1. Wyznaczanie energii układów prętowych (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, skręcanie) 

7.2. Obliczanie współczynnika ścinania „κ” 

7.3. Zastosowanie twierdzenia Clapeyrona i Castigliano

do obliczania przemieszczeń układów liniowo sprężystych

8. HIPOTEZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

9. LINIA UGIĘCIA BELKI ZGINANEJ 

9.1. Metoda Eulera 

9.2. Metoda Mohra 

9.3. Projektowanie belek ze względu na ugięcie, projektowanie optymalne

9.4. Wpływ sił tnących na linię ugięcia

9.5. Przybliżona metoda energetyczna

10. BELKI ZŁOŻONE, WIELOKROTNE, PRĘTY ZESPOLONE

10.1 Belki złożone i wielokrotne

10.2. Pręty zespolone

11. ZAGADNIENIA STATECZNOŚCI

11.1. Obliczanie sił krytycznych i smukłości prętów

11.2. Projektowanie prętów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia

11.3. Obliczanie siły krytycznej prętów skratowanych

11.4. Pręty ściskane obciążone poprzecznie – teoria II rzędu

12. ELEMENTY TEORII PLASTYCZNOŚCI

12.1. Obliczanie nośności granicznej przekroju poprzecznego

12.2. Wyznaczanie nośności granicznej układu

13. CIĘGNA

14. PRĘTY SILNIE ZAKRZYWIONE

15. BELKI NA SPRĘŻYSTYM PODŁOŻU

16. REOLOGIA

17. SKRĘCANIE SKRĘPOWANE I STATECZNOŚĆ PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH O PRZEKROJU OTWARTYM
17.1. Statyka pręta cienkościennego

17.2. Stateczność

LITERATURA