Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska
Autor: Anna Agata Kantarek (red.)
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN: 0860-097X

Oprawa: miękka, Format: 24x17 cm, Stron: 219, 2016 r.

Wysiłek formułowania definicji w dzisiejszym świecie wydaje się być skazany na niepowodzenie. Poruszamy się raczej w obszarach działań analitycznych - wielość dziedzin i wątków oraz konieczność godzenia różnych, specjalistycznych zakresów jest codziennością. Nadmiar powiązań i kontaktów, lawiny informacji, które bombardują nas w każdej sekundzie bują w nas świadomość uczestnictwa w rzeczywistości, która jest fascynująco obszerna i dająca możliwość bez granic, lecz także w jakimś bardzo szerokim wymiarze - obezwładniająca.


Stąd też dziś określenie swojego miejsca twórczego i postawy zawodowej jest łatwiejsze, gdy precyzyjnie ustalimy ograniczenia naszej naukowej, artystycznej czy praktycznej "niszy". W obszarze nauki wiąże się to jednak z definiowaniem. To właśnie moja własna "nisza" pozwala na "zdefiniowanie" (choć oczywiście nie chodzi tu tylko o suchą formułę słownej definicji, lecz raczej o świadomy i komunikatywny przekaz) postawy twórczej wobec otaczającej nas rzeczywistości.


Na tę rzeczywistość architekt i urbanista patrzy w sposób specyficzny, poprzez realność rzeczy przestrzennych, i najczęściej to z tej właśnie rzeczywistości wnioskuje o człowieku, przyrodzie, historii czy szerzej o kulturze i cywilizacji. W ten sposób włącza się w nurt szerszego pola kulturowej dyskusji. Wybór tematu do wspólnych rozważań (wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej) wiązał się z tym, że odpowiedzi na pytania o kształt współczesnej przestrzeni urbanistycznej, o możliwość określenia jej definicji czy sformułowania teorii wydają się łatwiejsze do zielenia niż odpowiedzi na pytania dotyczące miasta.


Miasto ma dziś bardzo zróżnicowane oblicza. Uwarunkowania i relacje bujące miasto zmieniają się tak szybko, że trno odwołać się do klasycznych definicji. Wydaje się, że jedyną kwestią, która pozostaje bez zmian jest to, że miasto wymaga uzgodnienia, że jest oparte na pewnego rodzaju umowie (umowach) pomiędzy tymi, którzy je tworzą i używają. Jednak i ten poziom umowy to rzeczywistość wielu uzgodnień, ciągle weryfikowanych, consensus tyle dynamiczny, co kruchy i świadomy kryzysu.
z Wprowadzenia

SPIS TREŚCI

A.A. Kantarek
Wprowadzenie
Introduction

Rozdział 1. A.A.Kantarek O przestrzeni urbanistycznej
Rozdział 2. M.Mizia Nowy Jork - realny model
Rozdział 3. M.Mizia Nowy Jork - przestrzeń kulturalna miasta
Rozdział 4. W.Korbel Słabości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we współczesnym systemie kształtowania przestrzeni urbanistycznych w Polsce
Rozdział 5. S.Wehle-Strzelecka Działania na rzecz ochrony terenu w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej
Część 1. Formy zabudowy mieszkaniowej wpisujące
się w zasady oszczędnej gospodarki terenem
Rozdział 6. S.Wehle-Strzelecka Działania na rzecz ochrony terenu w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej
Część 2. Innowacyjne koncepcje pozyskiwania terenu
w istniejącej tkance miejskiej
Rozdział 7. M.Strzelecka-Seredyńska Zintegrowane z przyrodą środowisko mieszkaniowe dla seniora we współczesnej przestrzeni urbanistycznej
Rozdział 8. K.Kwiatkowski Układy liniowe: od Miasta Linearnego Arturo Soria y Mata do współczesnych interpretacji układów
liniowych w dobie zrównoważonego rozwoju
Rozdział 9. K.Dzic-Gyurkovich Przestrzenie odzyskane - wybrane współczesne rehabilitacje terenów dróg szybkiego ruchu w miastach
europejskich
Rozdział 10. A. A.Kantarek Morfologia i typologia formy urbanistycznej
Rozdział 11. M.Motak Forma urbanistyczna. Zarys problematyki
Rozdział 12. M. Motak Forma urbanistyczna. Podstawowe typy i rodzaje