Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu

Wydawnictwo: Wyd Uniwersytetu Wr.
Autor: Gądecki Jacek
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: twarda, Format: 15x21 cm, Stron: 283, 2009 r.

Osiedla grodzone są jednym z ważniejszych symboli przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które dokonały się we współczesnej Polsce. Ich liczba, skala i różnorodność muszą rodzić liczne pytania nie tylko wśród krytycznie nastawionych badaczy społecznych czy miejskich, ale również wśród samych mieszkańców miast, żyjących po obu stronach murów. Osiedla grodzone nie są traktowane w książce wyłącznie jako fizyczne obiekty, ale przede wszystkim jako konstrukty społeczno-kulturowe. Analiza dyskursu prasowego na ich temat została poprzedzona nakreśleniem szerokiego kontekstu zjawiska oraz przemian w badaniach miasta. Osiedla, jak wskazuje książka, stają się miejscami skupiającymi mieszkańców o podobnym statusie, które ustanawiają standardy estetyczne i kształtują gusty, ograniczając jednocześnie swobodę indywidualnych wyborów i decyzji albo wręcz kontrolując lzkie zachowania.

JACEK GĄDECKI (ur. 1979), socjolog i etnolog, w 2008 r. obronił doktorat z socjologii w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społeczno-Kulturowej WH AGH w Krakowie. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się na antropologii i socjologii miasta, zwłaszcza zagadnieniach przemian przestrzeni publicznej oraz przemyśle kulturowym. Badał m.in. przemiany miast Europy Środkowo-Wschodniej w ramach projektu Transit Space Fundacji Bauhausu w Dessau oraz problematykę gated communities w Graduate Center City University of New York. Stypendysta m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest także autorem książki Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury (Toruń 2005) oraz licznych artykułów naukowych.

Spis treści:
PODZIĘKOWANIA
WSTĘP
OSIEDLA GRODZONE – OD GLOBALNOŚCI DO LOKALNOŚCI
Bardziej gated niż community?
Motywacje i cel książki
Osiedla grodzone – od ponowoczesności do postmodernistycznej architektury (i z powrotem)
Globalizacja i osiedla grodzone
Struktura książki

ROZDZIAŁ 1 OD SZKOŁY CHICAGOWSKIEJ DO SZKOŁY LOS ANGELES – SPOJRZENIE NA KULTURĘ MIEJSKĄ
1.1. Kultura miejska
1.2. Szkoła Los Angeles
1.3. Antropologia miasta
1.4. Konsumpcja i przestrzeń
1.4.1. W stronę ekonomii symbolicznej
1.4.2. Styl życia

ROZDZIAŁ 2 KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU W BADANIACH ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO I ARCHITEKTONICZNEGO
2.1. Analiza dyskursu a stia miejskie
2.2. Krytyczna analiza dyskursu (KAD) – rola kontekstu
2.3. Możliwości zastosowania
2.4. Osiedla strzeżone – badanie przy użyciu krytycznej analizy dyskursu
2.5. Metodologia badań własnych

ROZDZIAŁ 3 KONTEKSTY POWSTAWANIA OSIEDLI STRZEŻONYCH
3.1. Neoliberalne miasto
3.1.1. Suburbanizacja
3.1.2. Gentryfikacja
3.2. Lęk przed przestępczością
3.2.1. Kultura kontroli
3.2.2. Rola wspólnoty sąsiedzkiej w walce z przestępczością
3.2.3. Prywatyzacja bezpieczeństwa Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4 POLSKIE OSIEDLA W ŚWIETLE KRYTYCZNEJ ANALIZY DYSKURSU
4.1. Charakterystyka dyskursu
4.1.1. Kontekst
4.1.2. Typy dyskursu
4.1.3. Różnice i zmiany w dyskursie
4.2. Co wiemy o osiedlach grodzonych?
4.2.1. Wartości doświadczeniowe Urynkowienie dyskursu i co z niego wynika Dominujące ramy Skąd się biorą osiedla? Stolica a reszta Polski Uczestnicy dyskursu Rola języka
4.2.2. Krajobraz osiedli: próba krytycznego spojrzenia Krajobraz tożsamości – odkrywanie paradoksów Paradoks 1. Unikalność czy standaryzacja? Paradoks 2. Zamknięcie czy mobilność? Paradoks 3. Nowe czy z historią? Krajobraz naturalny Krajobraz estetyczny
4.2.3. Relacje Polska podziemna Konflikt czy współpraca? Demokracja z Dzikiego Zachodu – czyli jak funkcjonują wspólnoty

ZAKOŃCZENIE OSIEDLA GRODZONE – OD LOKALNOŚCI DO GLOBALNOŚCI Podsumowanie i specyfika lokalnego dyskursu Osiedla grodzone a formowanie się polskiej klasy średniej Perspektywy dalszych badań nad osiedlami grodzonymi
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI 1. Kwestionariusz wywiadu swobodnego 2. Lista respondentów 3. Baza analizowanych artykułów
SUMMARY
INDEKS NAZWISK