Zabudowa mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym z lat 1945- 1968 w Poznaniu

  • 63,00 zł
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 185, 2010 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe, ostatni egzemplarz
 
W rozprawie przedstawiono tematykę kształtowania w latach powojennych uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej śródmieścia Poznania, tworzonego przez dzielnice Wilda, Łazarz i Jeżyce, które na przełomie XIX i XX wieku stały się kośćcem rozwoju urbanistycznego nowożytnego miasta. Uwzględniając specyfikę Poznania analizowany okres podzielono na lata: 1945-1948, 1949-1957, 1957-1968.
 
Spis treści:
Streszczenie
1. Wstęp - geneza tematu badań
2. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym w powojennym piśmiennictwie architektonicznym
3. Cel pracy
4. Koncepcja realizacji pracy
4.1. Metodologia prowadzenia badań
4.2. Wybór obszarów i obiektów badań
5. Specyfika powojennych uwarunkowań rozwoju budownictwa mieszakniowego o charakterze uzupełniającym w Poznaniu
5.1. Wizje rozwoju przestrzennego Poznania w latach 1945-1968
5.2. Polityka kształtowania zabudowy mieszkaniowej o charakterze uzupełniającym w wybranych dzielnicach
5.3. Standarty mieszkaniowe
6. Przykłady zabudowy mieszkaniowej o charakterze uzupełniającym w wybranych dzielnicach
6.1. Jeżyce
6.2. Wilda
6.3. Łazarz
7. Szczegółowa analiza cech budownictwa uzupełniającego w Poznaniu
7.1. Architektura budynków
7.2. Przykłady zastosowania standartów w praktyce 
7.3. Detal architektoniczny
7.4. Wpływy twórczości Le Corbusiera na zabowę uzupełniającą Poznania
7.5. Zabudowa uzupełniająca w historycznym kontekście przestrzennym
8. Wnioski końcowe i podsumowanie
Bibliografia
Abstract