Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV

Autor: pod red. Józef Flik
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: miękka, , Format:  16,8x23,5 cm, Stron: 437, liczne fotografie kolorowe,  2005 r.

Kolejny zeszyt Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa (zeszyt 357) Wydziału Nauk Humanistyczno -Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spis treści:

Elżbieta Basiul: Próba ustalenia techniki retuszu obrazów sztalugowych na podstawie przeprowadzonych prób malarskich
Elżbieta Szmit-Na: Wrażenie barwy i klasyfikacja barw. Ocena zmian barwy materiałów stosowanych w konserwacji i restauracji dzieł sztuki
Elżbieta Szmit-Na: Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów - badania materiałów stosowanych współcześnie; Jacek Stachera: Zmiany optyczne powłok lakierów pod wpływem światła
Jacek Stachera: Badanie skuteczności zabezpieczania powłokami lakierów powierzchni srebrzonych w środowisku H2S
Justyna Olszewska-Świetlik, Zuzanna Rozłucka: Badania czerwonych laserunków metodą mikroskopii fluorescencyjnej UV
Józef Flik, Monika Nowocińska: Dwa XVII-wieczne Ukrzyżowania z Torunia i Rogowa. Historia, styl i technika wykonania
Justyna Olszewska-Świetlik, Agnieszka Ruszkowska: Zachowane skrzydła malarskie dawnego ołtarza z Wróblewa, datowane na koniec XV w. - materiał i technika
Justyna Olszewska-Świetlik: Technika i technologia Tryptyku Jerozolimskiego datowanego na koniec XV wieku z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
Dariusz Markowski, Przemysław Manna: Zagadnienia badawczo-konserwatorskie wybranych obrazów olejnych na płótnie Eugeniusza Eibischa - wpływ ich budowy na stan zachowania i zakres prac konserwatorskich
Jarosław Rogóż, Robert Rogal, Piotr Cierzniakowski: Ołtarz z kościoła w Ostrowąsach w świetle badań historycznych i konserwatorskich
Bogumiła J. Rouba, Teresa Łękowa-Wysłouch: Problematyka konserwacji i restauracji obrazów na podłożach metalowych - doświadczenia Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
Ewa Roznerska-Świerczewska: Problematyka uzupełnień uszkodzonych malowideł ściennych
Robert Rogal, Julita Mowińska, Maria Roznerska: Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik
Wiesław Domasłowski: Wpływ nawierzchni ulic Starówki Toruńskiej
na stan zachowania budynków