Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Borussia
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 150x210 mm, Stron: 248, fotografie kolorowe

Zbiór bogato ilustrowanych tekstów podejmujących problematykę dziedzictwa kulturowego, które przetrwało czasy wojennych kataklizmów oraz lata nakazowej rzeczywistości socjalizmu i nie zawsze ma szansę ocaleć w czasach komercji i rynku. Wśród autorów są zarówno osoby zawodowo związane z ochroną zabytków i konserwatorstwem, jak również właściciele obiektów zabytkowych. Tom ten jest z jednej strony próbą podzielenia się doświadczeniami w zakresie możliwości ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, kulturowego drugiej prezentacją zrealizowanych inicjatyw i dobrych pomysłów. W dużej części poświęcony regionowi Warmii i Mazur, zawiera wiele innych przykładów zarówno z kraju i z zagranicy.

Spis treści:
Wstęp - Iwona Liżewska

HISTORIA - DZIEDZICTWO - ZMIANY

Wiktor Knercer, Wsie Warmii i Mazur w rozwoju historycznym
Iwona Liżewska, Architektura dworska na Warmii i Mazurach 
Marzena Zwierowicz, Warmia i Mazury - krajobraz odziedziczony
Grzegorz Kumorowicz, Kilka uwag o losach siedzib szlacheckich 
Jacek Wysocki, Architektura wiejska w cieniu tandetnej nowoczesności 

WSPÓŁCZESNOŚĆ - PROJEKTY - REALIZACJE

Magdalena Swaryczewska, Prawno-finansowe podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego 
Barbara Zalewska, Środowisko kulturowe a samorząd Hallandzki Model Konserwacji Zabytków
Elżbieta Szalewska, Rafał Nastalski, Rewaloryzacja i turystyczne zagospodarowanie wsi Swołowo 
Vladas Stauskas, Architektura lowa - eksponat czy współuczestnik?
Na przykładzie Neringi
Bogna Lipińska, Kultura użytkowania przestrzeni - degradacja
krajobrazu wiejskiego   
Krzysztof Szarejko, Współczesny dom mieszkalny na wiejskich terenach Kaszub 
Piotr Olszak, Dlaczego projektuję drewniane domy? 
Jan Salm, Tomasz Olejniczak,Projekt ,Jerutki"       
Joanna Pałyska, KrzysztofPałyska, Założenie pałacowo-parkowe z folwarkiem w Galinach 
Bernhard von Barsewisch, Przekształcenie pałacu w GroB Pankow/Prignitz w jednodniową klinikę okulistyczną  Krzysztof A Worobiec, Jak wybudowaliśmy swoją wioskę? 
Jacek Wysocki, Mój dom - rewitalizacja wiejskiego domu i siedliska w Biedowie

SIEDZIBY - LOSY - LUDZIE

Godki,Krzysztof Łepkowski
Godki,Dorota Łepkowska 
Alt Warrenburg/Barczewko, Urszula Fox, Urlich Fox
Słobity /Schlobitten, Alexander Fiirst zu Dohna-Schlobitten
Projekt "Nowe życie pod starymi dachami" 

Biogramy