Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 119,00 zł 50,00 zł

ISBN 978-83-64512-00-1

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 240, 2014 r. 


Co zrobić, gdy podczas realizacji umowy pojawia się konieczność wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych? Kiedy i komu można zielić zamówienia uzupełniającego? Czym różnią się roboty dodatkowe od zamiennych?

W książce opisano proces zielania zamówień publicznych na roboty budowlane – również takie, które nie zostały ujęte w zamówieniu podstawowym. Czytelnik dowie się, jak oszacować wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego i czy jego zielenie zawsze wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy. Pozna najważniejsze zasady wprowadzania robót zamiennych i ich wpływ na zakres świadczenia wykonawcy. 

Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, SN i NSA autor wyjaśnia również, w jaki sposób skonstruować umowę o roboty budowlane, przygotować opis przedmiotu zamówienia i wybrać sposób wynagrodzenia wykonawcy robót.

Autorzy:
Paweł Banasik - radca prawny, specjalista prawa gospodarczego, zamówień publicznych i procedur Banku Światowego. Konsultant w zakresie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne, w szczególności jako członek komisji przetargowych i reprezentant w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Zamówienie na roboty budowlane


1.1.    Definicja zamówienia na roboty budowlane w prawie unijnym
1.2.    Definicja robót budowlanych w prawie zamówień publicznych
1.3.    Rękojmia za wady i gwarancja jakości w umowach o roboty budowlane
1.4.    Podwykonawstwo
1.5.    Przedmiot umowy o roboty budowlane w kc
1.6.    Określenie a opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zielenie zamówienia na roboty budowlane
1.7.    Opis przedmiotu zamówienia

1.7.1.    Opis jednoznaczny i wyczerpujący
1.7.2.    Opis przedmiotu zamówienia nieutrniający uczciwej konkurencji
1.7.3.    Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
1.7.4.    Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia

1.8.    Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

1.8.1.    Regulacje prawne
1.8.2.    Funkcja dokumentacji projektowej, obowiązki wykonawcy robót budowlanych
1.8.3.    Funkcja przedmiaru robót
1.8.4.    Program funkcjonalno-użytkowy
1.8.5.    Niezgodność między projektem budowlanym a projektem wykonawczym

1.9.    Dialog techniczny

Rozdział 2
Rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane


2.1.    Wynagrodzenie ryczałtowe

2.1.1.    Wynagrodzenie ryczałtowe w orzecznictwie SN
2.1.2.    Istota wynagrodzenia ryczałtowego

2.2.    Wynagrodzenie kosztorysowe
2.3.    Waloryzowanie wynagrodzeń

2.3.1.    Art. 3571 kc (klauzula rebus sic stantibus)
2.3.2.    Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie art. 632 § 2 kc
2.3.3.    Waloryzacja na podstawie art. 3581 kc


Rozdział 3
Zamówienie dodatkowe a roboty dodatkowe


3.1.    Zamówienia dodatkowe
3.2.    Wartość zamówienia na roboty budowlane
3.3.    Roboty dodatkowe
3.4.    Zmiana umowy w świetle art. 144 pzp
3.5.    Zmiany projektu budowlanego (umowy) w świetle art. 36a prawa budowlanego
3.6.    Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i odpowiedź Prezesa UZP

Rozdział 4
Roboty zamienne i zaniechane


4.1.    Definicja robót zamiennych i zaniechanych
4.2.    Rozwiązania zamienne w świetle art. 20 pr. b.
4.3.    Art. 140 pzp (również w kontekście art. 144 pzp)
4.4.    Zamówienia uzupełniające

Podsumowanie
Bibliografia