Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zamówienia publiczne w budownictwie w 295 pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo: Polcen
Autor: Lidia Więcław-Bator
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
69,00 zł

ISBN 978-83-64795-35-0

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 324, 2017 r.

PORADNIK w 295 pytaniach i odpowiedziach. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na roboty bowlane i usługi związane z realizacją zamierzeń bowlanych wymaga od zamawiających podstawowej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, finansów publicznych oraz bownictwa, w tym zarządzania przedsięwzięciami bowlanymi i kosztorysowania robót bowlanych.

Książka ma charakter interdyscyplinarnego, praktycznego poradnika zawierającego:
·    odpowiedzi na 295 pytań dotyczących: oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty bowlane, opisu przedmiotu zamówienia, warunków ziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, formułowania istotnych postanowień umów, środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom, realizacji i odbiorów robót bowlanych, rękojmi za wady fizyczne i prawne, gwarancji jakości, rozliczenia umów w sprawie zamówień publicznych,
·    słownik (ok. 170 haseł) i skorowidz rzeczowy,
·    19 tabel.

Książka jest adresowana do zamawiających, wykonawców, uczestników procesu inwestycyjnego, pracowników jednostek kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków publicznych na roboty bowlane, podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym, technicznym i biznesowym oraz nauczycieli akademickich i stentów prawa oraz bownictwa.
 

mgr inż. Lidia Więcław-Bator – absolwentka kierunku bownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w Warszawie oraz stiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych organizowanych przez SGGW w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu bownictwa w specjalnościach kierowanie procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów bowlanych. Rzeczoznawca zamówień publicznych (OSRiKZP). Członek zwyczajny ZMRP oraz SITK RP. Autorka i współautorka kilkziesięciu ekspertyz technicznych, opinii z zakresu zamówień publicznych oraz publikacji naukowych   poruszających interdyscyplinarną tematykę bownictwa, prawa zamówień publicznych i zarządzania jednostkami wydatkującymi środki publiczne.