Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: SGGW
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 38,00 zł 25,00 zł

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 284,  2009 r.

 

Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego. System wodociągowy jest to zespół urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, służących do zaopatrywania lności i przemysłu w wodę. Do głównych zadań tego systemu należy dostarczanie do odbiorcy wody o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

 
Spis treści:
1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego 

2. Zapotrzebudowanie na wodę 
2.1. Zasady obliczania zapotrzebudowania na wodę 
2.2. Przykład obliczenia zapotrzebudowania na wodę 

3. Ujęcia wód podziemnych 
3.1. Wiadomości wprowadzające 
3.2. Stnie wiercone 
3.3. Stnie kopane 
3.4. Eksploatacja ujęć wód podziemnych 
3.5. Przykłady obliczania stni wierconych 

4. Uzdatnianie wody 
4.1. Jakość wody 
4.2. Budowa i zasada działania stacji uzdatniania wód podziemnych 
4.2.1. Operacje i procesy zachodzące podczas uzdatniania wód podziemnych 
4.2.2. Podstawowe urządzenia do uzdatniania wód podziemnych 
4.2.3. Przykładowe schematy technologiczne stacji uzdatniania wód podziemnych
4.3. Ogólne zasady projektowania zamkniętych filtrów pospiesznych 
4.4. Ogólne zasady eksploatacji aeratorów i zamkniętych filtrów pospiesznych 
4.5. Przykład obliczania zamkniętego filtra pospiesznego 

5. Podstawy hydrauliczne obliczania rurociągów 
5.1. Właściwości fizyczne cieczy 
5.2. Rodzaje ruchów cieczy 
5.3. Matematyczny opis ruchu cieczy w rurociągach 
5.4. Miejscowe i liniowe opory hydrauliczne 
5.5. Obliczanie układów wodociągowych metodą graficzną 
5.6. Przykład obliczania strat hydraulicznych 

6. Układy pompowe 
6.1. Klasyfikacja układów pompowych 
6.2. Klasyfikacja i zasada działania pomp 
6.3. Wielkości charakterystyczne pomp i zasady ich doboru
6.4. Punkt roboczy układu wodociągowego 
6.5. Przykład doboru pompy 

7. Układ hydroforowo-pompowy 
7.1. Budowa i zasada działania układów hydroforowo-pompowych 
7.2. Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego 
7.3. Ogólne zasady eksploatacji hydroforu 
7.4. Zestaw hydroforowy 
7.5. Przykład obliczania objętości hydroforu 

8. Zbiorniki wodociągowe 
8.1. Klasyfikacja zbiorników ze względu na ich przeznaczenie 
8.2. Klasyfikacja zbiorników ze względu na rozwiązania konstrukcyjne 
8.2.1. Zbiorniki terenowe
8.2.2. Zbiorniki wieżowe 
8.3. Metody obliczania objętości zbiorników wodociągowych
8.4. Zasady eksploatacji zbiorników wodociągowych 
8.5. Przykłady obliczania objętości zbiornika wodociągowego 

9. Sieć wodociągowa
9.1. Schematy sieci wodociągowych 
9.2. Rodzaje rur i uzbrojenie sieci wodociągowej 
9.4. Zasady projektowania sieci wodociągowej 
9.5. Budowa sieci wodociągowej 
9.6. Ogólne zasady eksploatacji sieci wodociągowej 
9.7. Przykłady obliczania sieci wodociągowej 

10. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnątrz budynku 

11. Rodzaje i warunki stosowania zbiorczych systemów odprowadzania ścieków 

12. Kanalizacja grawitacyjna 
12.1. Budowa i zasada działania 
12.2. Zasady projektowania kanalizacji grawitacyjnej
12.3. Budowa i zasady projektowania strefowej pompowni ścieków 
12.4. Zasady eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej 
12.5. Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa 
12.6. Przykłady obliczania kanalizacji grawitacyjnej 

13. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa 
13.1. Kanalizacja ciśnieniowa 
13.2. Budowa i zasada działania kanalizacji ciśnieniowej 
13.3. Kanalizacja podciśnieniowa
13.4. Budowa i zasada działania kanalizacji podciśnieniowej

14. Przydomowe oczyszczanie ścieków 
14.1. Wiadomości wprowadzające 
14.2. Rodzaj i warunki stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków 
14.3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym 
14.4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtrem piaskowym 
14.5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna
14.6. Przydomowe kontenerowe oczyszczalnie ścieków 
14.7. Przykład obliczania drenażu rozsączającego