Zarys modernistycznej architektury Gliwic (1919-1939) Działalność architektoniczno-budowlana Karla Schabika

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 148, 2010 rok

Monografia przedstawia postać i działalność radcy budowlanego Gliwic Karla Schabika, który stanowisko to piastował w latach 1919-1945. Architekt ten zintegrował projekty i zamierzenia swoich poprzedników opracowując generalny plan rozwoju przestrzennego miast i konsekwentnie go realizując. W pracy przedstawiono całokształt architektury zrealizowanej w tych latach na terenie Gliwic opisując jednocześnie szczegółowo wybrane przykłady zachowanych budynków i zespołów urbanistycznych. Pracę uzupełnia spis ulic z nazwami niemieckimi i polskimi.

Spis treści:
1. Wstęp  
2. Opis istniejącego stanu wiedzy, zakresu, sposobu weryfikacji i prezentacji materiału badawczego   
3. Zarys rozwoju przestrzennego miast i ruchu budowlanego w wybranych regionach Europy. Komplementarność aspektu socjalno-politycznego oraz ideowo-stylistycznego   
3.1.    Wprowadzenie   
3.2.    Najistotniejsze koncepcje rozwiązania potrzeby masowego budownictwa mieszkaniowego  
3.3. Sytuacja mieszkaniowa w Niemczech   
4.    Polityka rozwoju przestrzennego w Gliwicach po 1900 r   
4.1. Gliwicka architektura mieszkaniowa w latach 1900-1919  
4.2. Gliwiccy radcy budowlani i budowniczowie miejscy przed 1919 r.
5.    Polityka rozwoju przestrzennego Gliwic autorstwa Karla Schabika    
5.1.    Karl Schabik (1882-1945) i jego współpracownicy 
5.2.    Karl Schabik - plany urbanistyczne miasta   
5.3.    Karl Schabik - obiekty architektoniczne o funkcji innej niż mieszkalna  
5.4.    Karl Schabik - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne  
5.5.    Karl Schabik - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne   
6.    Analiza rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Wnioski  
7.    Podsumowanie   
Spis ilustracji   
Illustrations    
Bibliografia   
Streszczenie    
Abstract    
Załącznik - spis ulic