Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie

Wydawnictwo: Poltext
Autor: David Eaton
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 978-8-3756-1048-2

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 184, 2012 r.

Podręcznik dotyczy problematyki niezwykle ważnej dla realizacji procesu budowlanego, a mianowicie HRM, czyli zarządzania zasobami lzkimi w firmie, oraz współpracy z kontrahentami zewnętrznymi i klientami we wszystkich fazach projektu od uruchomienia budowy do ukończenia i przekazania obiektu w użytkowanie. 

 
W kolejnych rozdziałach autor omawia:
role, uprawnienia i obowiązki stron uczestniczących w projektowaniu obiektów, struktur i administracji;
obowiązki wykonawców robót budowlanych, relacje między zespołami wewnątrz i na zewnątrz firmy;
strategie korporacyjne i planowanie zasobów kadrowych;
zachowania w organizacji, kulturę i politykę HRM; zasady rekrutacji i selekcji kadr, kompetencje, umowy o pracę, systemy ocen i wynagrodzeń, wypowiedzenia i zwolnienia pracowników;
przywództwo, morale, motywację, szkolenie i rozwój zawodowy;
relacje pracownicze i branżowe.

Zagadnienia poruszane w książce są osadzone w kontekście międzynarodowym, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki i dyrektyw Unii Europejskiej. Biblioteka Menedżerów Budowlanych jest kierowana do inżynierów, konstruktorów, menedżerów i innych specjalistów zajmujących się przygotowywaniem, realizacją, rozliczaniem i kontrolą inwestycji. Polecamy ją także wykładowcom i stentom uczelni technicznych, uczestnikom stiów podyplomowych, kursów i szkoleń w sektorze budownictwa.

Promotor projektu:
Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie – Politechnika Warszawska
Partnerzy projektu:
University of Salford – Wielka Brytania
Politechnic University of Valencia – Hiszpania
Association of Building Surveyors and Construction Experts – Wielka Brytania/Belgia
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa – Polska
Chartered Institute of Building – Wielka Brytania/Irlandia
Polish British Construction Partnership Sp. z o.o. – Polska