Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zasady projektowania budynków energooszczędnych

Wydawnictwo: Medium
Autor: Krzysztof Pawłowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
29,00 zł

ISSN: 2300-3944

Oprawa: miękka, Format: 16,5 x 23 mm, Stron: 112, 2018 r.

„Zasady projektowania domów energooszczędnych” to pierwsza część pięcioczęściowej publikacji w ramach cyklu „ZESZYTY PROJEKTANTA”.
Książka autorstwa dr inż. Krzysztofa Pawłowskiego zawiera aktualną wiedzę na temat współczesnego projektowania obiektów bowlanych. W ramach tej publikacji prezentowane są materiały obecnie stosowane we współczesnym bownictwie. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakim w ostatnich latach podlegały przepisy prawne i normy w zakresie projektowania.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników bowlanych, architektów oraz może być przydatna stentom wydziałów bownictwa wyższych uczelni technicznych.

Zakres tematyczny książki
• ściany zewnęrzne
• ściany działowe
• podłogi i stropy
• dachy
• wymagania prawne w Polsce
• wykaz polskich norm w zakresie ochrony cieplnej bynków
• rozwiązań materiałowe w świetle nowych wymagań prawnych

Spis treści
O Autorze / 4
Słownik / 5
Symbole / 8
Wprowadzenie / 11

1. Wymagania prawne w projektowaniu bynków energooszczędnych / 13
1.1. Ochrona cieplna / 14
1.2. Ochrona energetyczna / 18
1.3. Ochrona wilgotnościowa przegród zewnętrznych / 21
1.4. Wykaz polskich norm w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej / 22

2. Projektowanie termiczne przegród zewnętrznych / 25
2.1. Metody obliczeniowe / 25
2.2. Procedury obliczeniowe według PN-EN ISO 6946:2008 / 28

3. Rozwiązania materiałowe ścian / 35
3.1. Ściany zewnętrzne / 35
3.2 Ściany wewnętrzne / 53

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów i stropodachów / 58

5. Rozwiązania materiałowe przegród stykających się z gruntem w aspekcie cieplno-wilgotnościowym / 70

6. Charakterystyka energetyczna bynków w standardzie niskoenergetycznym / 79
6.1. Metody określania charakterystyki energetycznej bynku / 79
6.2. Schemat określania charakterystyki energetycznej bynku lub jego części / 81

Podsumowanie / 83
Literatura / 85

O Autorze
Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Bownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania zewnętrznych przegród bowlanych i ich złączy. Jest autorem i współautorem 5 monografii i podręczników oraz około 80 artykułów z zakresu bu-downictwa ogólnego, fizyki bowli i materiałów bowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej bynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz bowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej bynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka bowli, podstawy bownictwa, eksploatacja obiektów bowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej bynków i lokali w ramach stiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Od września 2016 roku jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Bownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwerstytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.