Zasady projektowania konstrukcji żelbetowych na podst. PN-B-03264:1999

  • 35,00 zł

ISBN 83-213-4230-2

Oprawa: broszurowa, Format: 24x17 cm, Stron: 128, 2001 r.

W książce omówiono zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Prezentując zasady zawarte w PN-B-03264:1999, porównano je z zapisami istniejącymi w PN-84/B-03264. Książka dla stentów budownictwa i inżynierów projektantów.

Spis treści:
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Zagadnienia materiałowe
Beton 
Własności wytrzymałościowe
Odkształcalność doraźna betonu
Oszacowanie końcowych wartości reologicznych odkształceń betonu
Pełzanie betonu w czasie określonym
Skurcz betonu w czasie określonym
Odkształcalność poprzeczna i termiczna
Stal zwykła
Klasy oraz cechy wytrzymałościowe stali
Odkształcalność stali

Zapewnienie trwałości konstrukcji żelbetowych
Podstawowe wymagania dotyczące trwałości
Sposób oddziaływania środowiska
Oszacowanie trwałości konstrukcji
Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją

Obliczanie żelbetowych przekrojów normalnych z kontrolowanym stanem odkształcenia
Wiadomości wstępne
Ogólne zasady obliczania przekrojów na naprężenia
Metoda podstawowa
Równania równowagi sił w przekroju w stanie granicznym nośności
Sposoby sporządzenia wykresu interakcji
Sprawdzenie warunków stanu granicznego nośności
Metoda częściowo uproszczona

Obliczanie żelbetowych przekrojów normalnych przy nieokreślonej odkształcalności
Metoda uproszczona wg PN-B-03264:1999 [35]
Metoda ogólna wg PN-84/B-03264 [30] 3
Uwagi o wymiarowaniu przekrojów

Obliczanie elementów żelbetowych na ścinanie
Założenia ogólne        
Nośność elementów na odcinkach pierwszego rodzaju
Nośność elementów na odcinkach drugiego rodzaju
Wymagania konstrukcyjne dotyczące zbrojenia na ścinanie
Projektowanie zbrojenia na ścinanie       
Zbrojenie strzemionami pionowymi
Zbrojenia strzemionami pionowymi i prętami odgiętymi
Metody obliczania elementów żelbetowych na ścinanie wg PN-84/B-03264
Wymagania konstrukcyjne dotyczące zbrojenia na ścinanie wg PN-84/B-03264 [30]  
Porównanie metod obliczania belek na ścinanie

Podstawowe wymagania konstrukcyjne 
Rozmieszczenie prętów w przekroju, otulenie prętów, krzywizny zagięć
Przyczepność zbrojenia do betonu
Zakotwienie zbrojenia
Łączenie zbrojenia

Szczegółowe zalecenia dotyczące zbrojenia
Dodatkowe wymagania dotyczące prętów żebrowanych o średnicy większej niż 3 mm 72
Wiązki prętów żebrowanych
Zbrojenie przypowierzchniowe
Zbrojenie poprzeczne strefy docisku 
Minimalne pole przekroju zbrojenia

Bibliografia