Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zasady projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze z uwzględnieniem wymagań eurokodu 2. Przykłady obliczeń

Wydawnictwo: ITB
Autor: Paweł Lewiński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
48,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16x23,5, Strona: 118, 2011 r.


Przedmiotem niniejszego opracowania są propozycje usystematyzowania zasad projektowania żelbetowych zbiorników na ciecze w świetle wymagań zawartych w Eurokodach. Wymagania te są zamieszczone w wielu normach omawianego typu, ich częściach, rozdziałach i załącznikach, natomiast w procesie projektowa¬nia wszystkie one muszą być spełnione równocześnie i we wzajemnych związkach. Autor postawił sobie za zadanie takie ujęcie zagadnienia, aby Czytelnik mógł uzyskać pewien ogólny pogląd, jak zmieniają się zasady zestawiania obciążeń działających na zbiorniki, zwłaszcza klimatycznych i wymuszonych oraz ich kombinacji. 

Celem pracy jest również przedstawienie, jak zmienia się filozofia ujmowania wzajemnych oddziaływań konstrukcji i podłoża, jak obciążenia, ogólnie biorąc termiczno-skurczowe, wpływają na stan wytężenia zbiornika, ale i też jak wzajemne interakcje temperatury, pełzania i skurczu wpływają na jego właściwości materiałowe. Pewnym wyzwaniem jest stosowanie normy PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne, która całkowicie zmienia zasady klasyfikacji gruntów. Z drugiej strony pojawiają się liczne nowe wymagania oraz konieczność uwzględniania różnego typu oddziaływań gruntu i wody gruntowej na konstrukcję zbiornika. 

Omówiono również nietypowe oddziaływania na konstrukcje zbiorników, takie jak nieustalony przepływ ciepła i zmiany temperatury z uwagi na proces hydratacji, dodatkowe odkształcenia pełzania w podwyższonej temperaturze oraz odkształcenia i naprężenia wymuszone w elementach żelbetowych z więzami zewnętrznymi. Zamieszczono przykłady obliczeń zbiorników żelbetowych, biorąc pod uwagę różnego typu oddziaływania, które należy uwzględniać w świetle wymagań Eurokodów.


Spis treści:

Streszczenie

1. zagadnienia ogólne

2. Podstawowe zasady projektowania

3. Parametry wytrzymałościowe zbiorników

4. Schematy obciążeń zbiorników i ih superpozycja

5. Obciążenia wywołane przez ciśnienie cieczy i gazów

6. Oddziaływanie termiczne

7. Oddziaływanie wiatru na konstrukcje zbiorników wieżowych

8. Oddziaływanie ośrodka gruntowego na konstrukcje zbiorników

9. Wzajemne oodziaływanie konstrukcji i podłoża gruntowego

10. Obliczanie odkształceń i naprężeń w betonie w elementach poddanych obciążeniom w postaci wymuszonych odkształceń

11. Stany graniczne nośności i uzywalności

12. Zasady konstruowania

13. Przykłady obliczeń zbiorników żelbetowych z uwzględnieniem oddziaływań według wymagań norm PN-EN

14. Podsumowanie 

15 Bibliografia